Manuscrits Verdaguer

Manuscrit 3284

Ms. 3284

 Correspondència rebuda per Antoni Bulbena i Tosell. [Finals s. XIX-XX].


3284/1

Manuscrits Verdaguer de la Biblioteca de Catalunya

Eines i recursos.

A més d'adquirir la biblioteca particular de Jacint Verdaguer, la Biblioteca de Catalunya, gràcies a la col·laboració de generosos donants i per uns criteris favorables d'adquisicions, conserva actualment la major part dels manuscrits. El resultat final ha estat un espès bosc de papers, la història del qual ha estat desbrossada per Anna Gudayol en l'article icona"Manuscrits verdaguerians de la Biblioteca de Catalunya: petita història de registres, signatures i bibliotecaris", (Anuari Verdaguer 2002, p. 413-431).
Per una visió general recomanem consultar el menú adjunt on podreu accedir als manuscrits al vostre gust.
La relació de tots els manuscrits inclosos a Claca la podem obtenir per una pàgina dinàmica dels manuscrits de Verdaguer i per a fer una recerca cenyida el cercador de CLACA en proporciona la manera més còmoda i ràpida. Per exemple, per esbrinar el/s manuscrit/s d'una determinada poesia cal activar la digitalcerca avançada, escriure el títol corresponent en la finestreta i es pot limitar la cerca a "Manuscrits de Verdaguer".

Inventaris de manuscrits

 Inventari general dels manuscrits verdaguerians
 Correspondència de Jacint Verdaguer Edició a Epistolari de Jacint Verdaguer,  J. M. Casacuberta i J. Torrent i Fàbregas [ informacióReproducció dels sumaris (digital)]

Manuscrit 1532


LLUÍS-CARLES VIADA I LLUCH. Correspondència verdagueriana i escrits relatius a Verdaguer. 1867-19351532/1
JACINT VERDAGUER. Correspondència enviada a a Lluís-Carles Viada, notes i esborranys diversos, principalment relatius a L'Atlàntida. 1867-1898.

1. F- 1-1bis, JACINT VERDAGUER. Carta a Lluís-Carles Viada. 14 de desembre de 1897.
2. F. 2-2bis, JACINT VERDAGUER. Carta a Lluís-Carles Viada. 23 de gener de 1898.
3. F. 3, JACINT VERDAGUER. Carta a Lluís-Carles Viada.
4. F. 4, JACINT VERDAGUER. Carta a Lluís-Carles Viada.
5. F. 5, JACINT VERDAGUER. Carta a Lluís-Carles Viada.
6. F. 6, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
7. F. 7, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
8. F. 8, JACINT VERDAGUER. Targeta a Lluís-Carles Viada.
9. F. 9, JACINT VERDAGUER. Sobre.
10. F. 10, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
11. F. 11, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
12. F. 12, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
13. F. 13, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
14. F. 14, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
15. F. 15, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
16. F. 16, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
17. F. 17, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
18. F. 18, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
19. F. 19, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
20. F. 20, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
21. F. 21, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
22. F. 22, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
23. F. 23, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
24. F. 24, JACINT VERDAGUER. Nota a Lluís-Carles Viada.
25. F. 25, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
26. F. 26, JACINT VERDAGUER. Sobre a Lluís-Carles Viada.
27. F. 27, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Català Albosa. 3 de març de 1894.
28. F. 28, CELESTINO RIBERA AGUILAR. Carta al vicari capitular, [Francisco de Pol y Baralt]; còpia de mà de Verdaguer. Barcelona, 27 de març de 1897.
29. F. 29, JACINT VERDAGUER. Poema dedicat a Antoni López, Marquès de Comillas; còpia de Lluís-Carles Viada.
30. F. 30, JACINT VERDAGUER. Carta a Antoni López; còpia de Lluís-Carles Viada. Santander, 1 de setembre de 1876.
Còpia de la carta conservada al document 2 del ms. 1528.
31. F. 31, LLUÍS CARLES VIADA. Esborrany de carta a Juan Riera.
32. F. 32-34, JACINT VERDAGUER. Carta a Antoni López; còpia de Lluís-Carles Viada. Santander, 1 de setembre de 1876.
33. F. 33-36, JACINT VERDAGUER. Carta a Frederic Mistral; còpia de Lluís-Carles Viada. Barcelona, 30 de juny de 1884.
34. F. 37, PAUL BARBAROUX. "Le saint nom de Marie", Poema en francès; còpia de mà de Verdaguer. Rosier, 26 de setembre de 1888.
35. F. 38-44, JACINT VERDAGUER. Esborranys d'un poema sobre sant Jaume.
36-37. F. 45-46, JACINT VERDAGUER. Notes.
37. F. 47, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita.
38-40. F. 48-50, JACINT VERDAGUER. Notes.
41. F. 51, Poema en llatí; còpia de mà de Verdaguer.
42. F. 52, JACINT VERDAGUER. Esborrany d'un text en prosa.
43. F. 53, JACINT VERDAGUER. Fragment d'un sobre.
44-46. F. 54-56, JACINT VERDAGUER. Notes.
47. F. 57-58, JACINT VERDAGUER. Esborrany de dos poemes i d'un text en prosa.
48. F. 59, JACINT VERDAGUER. Notes de lectura.
49. F. 60, Llistat de documents lliurats per Lluís Carles Viada a la Biblioteca de Catalunya.
50-61. F. 60bis-70, JACINT VERDAGUER. Notes i estrofes soltes.
62. F. 71, Estampa del nen Jesús amb una nota de Verdaguer.
63. F. 72-73, Poemes populars en castellà; còpia de mà de Verdaguer.
64. F. 74, Nota bibliogràfica.
65. F. 75, Poema en català; còpia de mà de Verdaguer.
66-68. F. 76-78, Notes lingüístiques i bibliogràfiques.
69. F. 79, JACINT VERDAGUER. "A la Verge de Banyuls".
70. F. 80-81, JACINT VERDAGUER. Esborranys de poemes.
71. F. 82-83, Notes.
72. F. 84-85, Text sobre l'Atlàntida; còpia de mà de Verdaguer.
Bibl.: article publicat al El Museo Universal (1867).
73. F. 86, "Pensamientos piadosos de M. Vianney, cura de Ars, muerto en olor de santidad"; còpia de mà de Verdaguer.
Bibl.: article publicat a Revista de la Habana, 43.
74. F. 87, Notes bibliogràfiques.
75. F. 89, Volant d'admissió a la Cofradía de Montserrat a favor de Jacint Verdaguer. Montserrat, 11 de gener de 1882.
76. F. 90, Rebut per una Excursió a Poblet i Santes Creus a favor de Jacint Verdaguer. Barcelona, 15 de maig de 1882.
77-78. F. 91, 92, Convocatòries de l'Adoración Nocturna de l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona.
79. F. 93-93bis, Cèdula d'admissió a l'Asociación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 1 de gener de 1887.
80. F. 94-105, Imprès: Contrato espiritual del alma con Dios nuestro señor, Barcelona: Imp. de los hermanos Torras, 1854; amb la signatura autògrafa de Verdaguer.
105 f. ; diverses mesures.
Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. I, carta 80; vol. IV, cartes 380, 403; vol. X, cartes 1308, 1317, 1321, 1373; vol. XI, cartes 1397, 1474.

Manuscrit 1531


JACINT VERDAGUER. Correspondència enviada i rebudes i altra documentació; correspondència verdagueriana de Valeri Serra i Boldú. 1896-19301. F. 1-2, JACINT VERDAGUER. Carta a Justin Pépratx.
2. F. 3-4, JACINT VERDAGUER. Esborrany de B.L.M. al governador civil de Barcelona, [Eduardo de Hinojosa].
3. EMPAR DURAN. Esborrany de denúncia per la sustracció d'una canyeria; còpia de mà de Verdaguer, signatura d'Empar Duran.
4. F. 5-6, JACINT VERDAGUER. Esborrany d'un text en prosa.
5. F. 7-8, SIMONA APARICIO. Carta a Jacint Verdaguer demanant-li perdó; còpia de mà de Verdaguer.

Manuscrit 1529


JACINT VERDAGUER. Correspondència rebuda. 1887-19021. F. 1-3, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer; amb observacions sobre Lo somni de sant Joan. 15 de febrer de 1887.
2. F. 4, JOSEP BALARI I JOVANY. Observacions sobre Lo somni de sant Joan.
3. F. 5, JOAN BADIA I CAPDEVILA. Targeta de visita. Suez, 25 de febrer de 1887.
4. F. 6-7, BENET VILAMITJANA, arquebisbe de Tarragona. Carta a Jacint Verdaguer. 3 d'abril de 1887.
5. F. 8-9, J.M. ACHÚCARRO, S.I.. Carta a Jacint Verdaguer. Bekfaya (Síria), 3 d'abril de 1887.

Manuscrit 1528


JACINT VERDAGUER. Correspondència rebuda. 1871-1887 1. F. 1-2, RAFAEL RUIZ URBINA. Carta a Juan Martí i Cantó. Madrid, 23 de setembre de 1871.
2. F. 3-4, JACINT VERDAGUER. Esborrany de carta a Antoni López, Marquès de Comillas. Santander, 1 de setembre de 1876.
3. F. 5-6, SOCIETAT LA MISTERIOSA. Carta a Jacint Verdaguer; signada pel secretari general, Carles Pirozzini. Barcelona, 11 de maig de 1877.
Amb el sobre.
4. F. 7-8, GAIETÀ VIDAL I VALENCIANO. Carta a Jacint Verdaguer. 14 de maig de 1877.

Manuscrit 1983


BARTOMEU SIGALÈS. Bibliografia verdagueriana. [Mitjan s. XX]1. Obras.
2. Poesías, crítica y biografía.
3. Gozos, cánticos, poesías, documentos.
4. Poesías musicadas.
5. Diarios en español y catalán.
6. Bibliografía de revistas (España), ordenada per autors.
7. Bibliografía de revistas (extranjero).
8. Bibliografía de revistas (España), ordenada per revistes.

4208 fitxes ; 115 x 160 mm.
Procedència: havia pertangut a Narcisa Sigalés, vídua Bernat.

Manuscrit 1832


GAIETÀ CASADEVALL. Lo somni d'Isabel, partitura sobre el monòleg d'Isabel la Catòlica del darrer capítol de L'Atlàntida de Verdaguer.
[Finals s. XIX-principis s. XX]


4 f. ; 310 x 220 mm.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.
Bibl.: F. Cortès, "Jacint Verdaguer: més que un text per posar-hi música", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 189-207 (p. 189).

Manuscrit 1828


JACINT VERDAGUER. Composicions en vers. 45 textos. [ca. 1874-1899]1. F. 1-2, "Rossellonesa (Cant dels joglars)", poema.
2. F. 3, Esborrany d'un poema a la Mare de Déu de Lourdes i notes diverses. [ca. 1899].
3. F. 4-5, Esborranys de poemes del recull Roser de tot l'any.
4. F. 6, Esborrany d'un poema.
5. F. 7-10, [A Sant Lluís], esborrany de poema i versió en net.
6. F. 11-12, Esborrany d'un poema sobre el naixement de Jesús.
7. F. 13, "Ingratitut", esborrany de poema. Vinyolas d'Orís, 1874.

Manuscrit 1826

Jacint Verdaguer. Recull de poesia religiosa en català i en castellà, de diverses mans.
[Final s. XVIII-principi s. XIX]


12 f. ; 155 x 105 mm. Llibreta; enq. tela BC.
Procedència: formava part de la biblioteca de Jacint Verdaguer; havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.

Syndicate content