cartes

Correspondència amb Josep Maria Folch i Torres

(1) (2) Data Lloc Original Publicació
 1904-08-13 Blanes

mrgll-Mss. 5-11-3 Fotocòpia

Syndicate content