Manuscrits Verdaguer

Manuscrit 364


JACINT VERDAGUER. Jovenívoles. [Segona meitat s XIX].

74 f.; 210 x 135 mm.
Procedència: Compra al llibreter Salvador Babra
Reprod.: Microfilm.
Bibl.: Ed.: J. Verdaguer, Jovenívoles, Barcelona: Ilustració catalana, s.d. [ca. 1914]; N. Garolera, Sobre Verdaguer, Barcelona: Empúries, 1996, p. 54, n. 12; descripció dins J. Verdaguer, Poesies juvenils, ed. N. Garolera, Vic: Patronat d'Estudis Ausonencs, 1996, p. 18-19 (f. 1, ed. dins id., p. 84-87).

Manuscrit 1531


JACINT VERDAGUER. Correspondència enviada i rebudes i altra documentació; correspondència verdagueriana de Valeri Serra i Boldú. 1896-1930.

1. F. 1-2, JACINT VERDAGUER. Carta a Justin Pépratx.
2. F. 3-4, JACINT VERDAGUER. Esborrany de B.L.M. al governador civil de Barcelona, [Eduardo de Hinojosa].
3. EMPAR DURAN. Esborrany de denúncia per la sustracció d'una canyeria; còpia de mà de Verdaguer, signatura d'Empar Duran.
4. F. 5-6, JACINT VERDAGUER. Esborrany d'un text en prosa.

Manuscrit 1529


JACINT VERDAGUER. Correspondència rebuda. 1887-1902



1. F. 1-3, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer; amb observacions sobre Lo somni de sant Joan. 15 de febrer de 1887.
2. F. 4, JOSEP BALARI I JOVANY. Observacions sobre Lo somni de sant Joan.
3. F. 5, JOAN BADIA I CAPDEVILA. Targeta de visita. Suez, 25 de febrer de 1887.
4. F. 6-7, BENET VILAMITJANA, arquebisbe de Tarragona. Carta a Jacint Verdaguer. 3 d'abril de 1887.
5. F. 8-9, J.M. ACHÚCARRO, S.I.. Carta a Jacint Verdaguer. Bekfaya (Síria), 3 d'abril de 1887.

Manuscrit 1465


JACINT VERDAGUER
Anotacions d'un viatge pel Mediterrani occidental, nord d'Àfrica (Algèria, Marroc) i Mallorca;
f. 7-11, textos en prosa d'una altra mà ;
f. 101-102, La corona d'espines, galerades. [Primavera de 1883].

102 f. (f. 73-98 en blanc, f. 99-102 encartats) ; 155 x 110 mm. Alguns croquis a llapis. Llibreta-agenda, talls blaus, cantells metàl·lics

Procedència: compra a la llibreria El Archivo, de Joan Baptista Batlle.

Manuscrit 1826

Jacint Verdaguer. Recull de poesia religiosa en català i en castellà, de diverses mans.
[Final s. XVIII-principi s. XIX]


12 f. ; 155 x 105 mm. Llibreta; enq. tela BC.
Procedència: formava part de la biblioteca de Jacint Verdaguer; havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.

Manuscrit 950


JACINT VERDAGUER. "Barcelona". [ca. 1880-1900].

1. F. 1-16, " La Seu ", versió en net i esborranys i notes extretes d'obres sobre catedrals; inclou un retall d'un article publicat a la premsa de J.K. HUYSMANS, "Lectures de quaresma: lo simbolisme de la catedral"
2. F. 17-24, " La Custòdia ", esborranys.
3. F. 25-28, " Santa Àgueda a", versió en net i esborranys.

Manuscrit 1821

Llibretes-registre de comptes corresponent als anys que Jacint Verdaguer fou almoiner d'Antoni i de Claudi López, Marquesos de Comillas.
[Octubre de 1891-maig de 1893]


Ms. 1820
32 f. (a continuació, f. en blanc) ; 305 x 105 mm. Llibreta de balanços.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.

Manuscrit 385


JACINT VERDAGUER. Obra poètica i en prosa. [S. XIX].

385/1
nº 30. Al Cel, esborrany i redacció.
Ed. i bibl.: J. Verdaguer, Al cel, Barcelona, 1903; P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 295, 298, 300-302).
36 f.; diverses mesures.

385/2
nº 31. Himne a la Verge de la Mercè, redacció i esborranys.
Ed. dins J. Verdaguer, Barcelonines, Barcelona: La Ilustració catalana, [s.d., post 1914] (Obres completes; 28).
10 f.; diverses mesures.

Manuscrit 1816


JACINT VERDAGUER. Agenda amb notes diverses i esborranys d'estrofes, amb cancel·lacions. [ca. 1900].

69 f. (nombrosos f. en blanc) ; 145 x 90 mm. Llibreta-agenda granat, tapes de cartró i talls vermells.
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 141-142.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.

Manuscrit 379


JACINT VERDAGUER Obra poètica. [Segona meitat s. XIX].

379/1
Santa Eulària, esborranys.
Ed.: J. Verdaguer, Santa Eulària, poemet, Barcelona: F.X. Altés, 1899.
75 f.; diverses mesures. Enq. BC.

379/2
Idil·lis.
Ed. i bibl.: J. Verdaguer, Idilis i cants místichs, amb un pròleg de M. Milà i Fontanals, Barcelona: Eusebi Riera, 1879; J.M. de Casacuberta, ed., Epistolari J.V., vol. VI, cartes 849, 851; P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 301).
. F. 1-12: Esborranys.
12 f.; 310 x 210 mm. Textos publicats enganxats damunt d'una llibreta, a l'etiqueta "Oferta nº 28".
. F. 13-203: Esborranys en prosa i en vers, materials preparatoris, proves d'impremta i retalls de publicacions periòdiques amb esmenes, traduccions al francès i al castellà, un pròleg en castellà i correspondència
191 f.; diverses mesures. Conservat en una capsa amb el títol "Manuscrits originals de mossèn Jacinto Verdaguer 6".
1 llibreta amb retalls de textos enganxats i un gran plec de fulls solters.

Syndicate content