Manuscrits Verdaguer

Manuscrit 950


JACINT VERDAGUER. "Barcelona". [ca. 1880-1900].

1. F. 1-16, " La Seu ", versió en net i esborranys i notes extretes d'obres sobre catedrals; inclou un retall d'un article publicat a la premsa de J.K. HUYSMANS, "Lectures de quaresma: lo simbolisme de la catedral"
2. F. 17-24, " La Custòdia ", esborranys.
3. F. 25-28, " Santa Àgueda a", versió en net i esborranys.

Manuscrit 1821

Llibretes-registre de comptes corresponent als anys que Jacint Verdaguer fou almoiner d'Antoni i de Claudi López, Marquesos de Comillas.
[Octubre de 1891-maig de 1893]


Ms. 1820
32 f. (a continuació, f. en blanc) ; 305 x 105 mm. Llibreta de balanços.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.

Manuscrit 385


JACINT VERDAGUER. Obra poètica i en prosa. [S. XIX].

385/1
nº 30. Al Cel, esborrany i redacció.
Ed. i bibl.: J. Verdaguer, Al cel, Barcelona, 1903; P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 295, 298, 300-302).
36 f.; diverses mesures.

385/2
nº 31. Himne a la Verge de la Mercè, redacció i esborranys.
Ed. dins J. Verdaguer, Barcelonines, Barcelona: La Ilustració catalana, [s.d., post 1914] (Obres completes; 28).
10 f.; diverses mesures.

Manuscrit 1816


JACINT VERDAGUER. Agenda amb notes diverses i esborranys d'estrofes, amb cancel·lacions. [ca. 1900].

69 f. (nombrosos f. en blanc) ; 145 x 90 mm. Llibreta-agenda granat, tapes de cartró i talls vermells.
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 141-142.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.

Manuscrit 379


JACINT VERDAGUER Obra poètica. [Segona meitat s. XIX].

379/1
Santa Eulària, esborranys.
Ed.: J. Verdaguer, Santa Eulària, poemet, Barcelona: F.X. Altés, 1899.
75 f.; diverses mesures. Enq. BC.

379/2
Idil·lis.
Ed. i bibl.: J. Verdaguer, Idilis i cants místichs, amb un pròleg de M. Milà i Fontanals, Barcelona: Eusebi Riera, 1879; J.M. de Casacuberta, ed., Epistolari J.V., vol. VI, cartes 849, 851; P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 301).
. F. 1-12: Esborranys.
12 f.; 310 x 210 mm. Textos publicats enganxats damunt d'una llibreta, a l'etiqueta "Oferta nº 28".
. F. 13-203: Esborranys en prosa i en vers, materials preparatoris, proves d'impremta i retalls de publicacions periòdiques amb esmenes, traduccions al francès i al castellà, un pròleg en castellà i correspondència
191 f.; diverses mesures. Conservat en una capsa amb el títol "Manuscrits originals de mossèn Jacinto Verdaguer 6".
1 llibreta amb retalls de textos enganxats i un gran plec de fulls solters.

Manuscrit 1811

Jacint Verdaguer. Anotacions d'un viatge a Europa. [Maig de 1884]
5 f. (a continuació f. en blanc) ; 160 x 105 mm. Llibreta. 

Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart. 

Manuscrit 374


JACINT VERDAGUER. L'Atlàntida. [ca. 1861-1877].

374/1
"L'Atlàntida", versió presentada als Jocs Florals. [1877].
92 f. (seguits de f. en blanc; num. antiga 189 p.) ; 315 x 230 mm. Enq. tela estampada amb ferros freds i amb ferros daurats.
 

374/2

"L'Atlàntida", text preparat per a la impremta; còpia de mà altra que la de Verdaguer, amb esmenes autògrafes de Verdaguer. [ca. 1877].
91 f. ; 310 x 215 mm. 9 llibretes; enq. protecció pergamí BC.

Manuscrit 1742

Correspondència verdagueriana de Joaquim Cabot i Rovira; inclou tres poemes i un text en prosa de Verdaguer. 1895-1914.1. F. 1-6, JACINT VERDAGUER. Poemes.
f. 1, "Mes tres volades".
f. 3, "Lo lliri de sant Antoni".
f. 5-6, "La barretina".
2. F. 7, JACINT VERDAGUER. Carta a Narcís Verdaguer i Callís.
3. F. 9-12, JACINT VERDAGUER. "Diumenge de rams", text en prosa.
4. F. 14-15, JACINT VERDAGUER. Carta a Joaquim Cabot Rovira. Barcelona, 3 de març de 1886.

manuscrit 366


 JACINT VERDAGUER. Obra en vers, publicada a títol pòstum. [ca. 1890-1902].


366/1
1. Càntic dels Càntics. [ca. 1896-1902].
18 f. ; 335 x 235 mm. A la camisa, afegit, "El Jardí de Salomó".
Bibl.: ed. J. Verdaguer, Càntic dels càntics. Precedit d'Els jardí de Salomó: Obra pòstuma, pròleg de M. de Montoliu, Barcelona: L'Avenç, 1907; S. Serrallonga, "El càntic dels càntics de Verdaguer", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 89-113 (p. 91).

366/2
2. Els Pobres. [ca. 1898-1902].

Manuscrit 1533


JACINT VERDAGUER. Recull de poemes traduïts al castellà per Lluís-Carles Viada i Lluch. [ca. 1913].

1533/1
"Poesías escogidas traducidas del catalán con un prólogo por Luis Carlos Viada y Lluch", amb esmenes. Barcelona, 1913.
180 f. (num. antiga 28, 143 f.) ; 215 x 155 mm. Amb retalls de poemes publicats a la premsa enganxats. Enq. holandesa BC.

1533/2
Esborranys de traduccions de poemes i del pròleg, amb nombroses esmenes; notes de treball.
f. 181-249 ; diverses mesures. Al pròleg (f. 211-248), text mecanografiat.

Syndicate content