manuscrits

Manuscrit 4346


Manuscrit 4346

Correspondència. [Finals s. XIX].1. JACINT VERDAGUER. Carta a Joan Molas.
Amb el sobre.
2. JACINT VERDAGUER. Carta a Joan Molas.
Amb el sobre.
3. JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Joan Molas.
Amb el sobre.
4. JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Joan Molas.
Amb el sobre.
5. ALPHONSE ROQUE-FERRIER. Carta a Jacint Verdaguer; còpia, probablement traduïda, de mà de Verdaguer. Montpeller, 10 de novembre de 1895.
6. JACINT VERDAGUER. Carta a un amic no especificat.

Manuscrit 4350


Manuscrit 4350

Correspondència rebuda per Eusebi Güell i Bacigalupi. 1883-1893.1. F. 1-2, JACINT VERDAGUER. Carta a Eusebi Güell. Barcelona, 29 de juny de 1883.
2. F. 3-4, JACINT VERDAGUER. Carta a Eusebi Güell. Vic, 5 de setembre de 1885.
3. F. 5-6, JACINT VERDAGUER. Carta a Eusebi Güell. Barcelona, 9 d'octubre de 1885.
4. F. 7-8, JACINT VERDAGUER. Carta a Eusebi Güell.
5. F. 9-10, NARCÍS VERDAGUER I CALLÍS. Carta a Eusebi Güell. Barcelona, 28 d'octubre de 1885.
6. F. 11-12, NARCÍS VERDAGUER I CALLÍS. Carta a Eusebi Güell. París, 27 de maig de 1893.

Manuscrit 4353


Manuscrit 4353

A la mare de Déu de Montserrat, 1956.Recull de poemes de Verdaguer.
10 f. ; 230 x 160 mm. Text mecanografiat. Amb fotografies.

Procedència: prové de la col·lecció verdagueriana de la secció de Reserva.

Manuscrit 4374


Manuscrit 4374

JACINT VERDAGUER. Poema del recull Roser de tot l'any. [ca. 1894].1 f. ; 160 x 120 mm.
Emmarcat amb les reproduccions d'un retrat de Verdaguer i d'una signatura de l'autor.

Procedència: compra a la Casa de subhastes de Barcelona.

Manuscrit 4388


Manuscrit 4388

JACINT VERDAGUER. Correspondència enviada. [ca. 1880-1902].4388/1
JACINT VERDAGUER. Carta a un amic no identificat.

2 f. ; 205 x 130 mm.

Procedència: amb la nota "Compra ms. procedència Mendiola"; traspàs de la secció de Reserva Impresa de la BC.

4388/2
Targetes de visita al Marquès d'Alòs.

1. JACINT VERDAGUER. Targeta de visita adreçada al Marquès d'Alòs.
2. JACINT VERDAGUER. Targeta de visita, amb l'adreça manuscrita (Provença 123).
3. JACINT VERDAGUER. Targeta de visita, amb l'adreça manuscrita (Aragó 271).

3 targetes ; 55 x 95 mm.

Procedència: traspàs de la secció de Reserva Impresa de la BC.

Manuscrit 4517


Manuscrit 4517

JACINT VERDAGUER. Correspondència enviada i rebuda. 30 cartes. 1865-1899.1-21. Correspondència enviada.
1. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Mas Tona, 30 de juliol de 1865.
2. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Maig de 1866.
3. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Gener de 1867.
4. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Mas Tona, 25 de desembre de 1868.
5. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Abril de 1869.
6. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Can Tona, 8 de febrer de 1871.

Manuscrit 4520


Manuscrit 4520

JACINT VERDAGUER
Versions en net i esborranys de poemes, alguns inèdits; llistats de poemes de l'obra Idilis i cants místics.
[ca. 1861-1890].1. Esborrany d'un poema en record dels seus pares i germans morts; amb transcripció de Josep M. de Casacuberta. [ca. 1871].
4 f. ; 220 x 140, 220 x 155 mm.
2. Esborrany d'un poema sobre sant Jofre; al f. 2v, Notes extretes de les Acta Sanctorum. [ca. 1870-1880].
2 f. ; 205 x 130 mm.

Manuscrit 4521


Manuscrit 4521

JACINT VERDAGUER, Obra en vers; còpies d'altra mà, algunes amb anotacions de mà de Verdaguer. [ca. 1873-1890].1. "Sant Francesch s'hi moria", premi Viola dels Jocs florals de 1874; amb una nota de Verdaguer: "poesia dedicada a la Revista franciscana".
2 f. ; 210 x 150 mm.
Bibl.: ed. dins Los Jocs florals de la Llengua Catalana en l'any XVI de llur restauració, Barcelona: La Renaixensa, 1874, p. 113-117; J. Verdaguer, Idilis y cants místichs, Barcelona: Llib. d'E. Riera, 1879, p. 75-79.

Manuscrit 4522


Manuscrit 4522

JACINT VERDAGUER, Obra en prosa. [ca. 1870-1900].1. Fragment d'una narració sobre un jove nàufrag; al verso, poemes i cançons populars. [ca. 1861-1870].
1 f., 315 x 220 mm.
2. Text de caire místic, narrat en primera persona. 25 de desembre de 1868.
1 f., 220 x 150 mm.
3. Notes relatives als poemes "Betharram", "Oh Maria" i "Al poliol".

Manuscrit 4523


Manuscrit 4523

JACINT VERDAGUER, Transcripcions de cançons populars; llistes de mots i de refranys. [ca. 1870-1900].4523/1
Transcripcions de cançons populars.
1. "Encís del cant", sentida a Riudeperes (Osona); amb transcripció de Josep M. de Casacuberta. [ca. 1861-1890].
3 f. ; diverses mesures.
Bibl.: ed. dins M. Milà i Fontanals, Romancerillo catalán, Barcelona, 1882, p. 164-165; J.M. de Casacuberta, ed., Jacint Verdaguer, col·lector de cançons populars, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1947-1948, p. 33.
2. [El robo de Moragas]. [ca. 1861-1870].
1 f. ; 155 x 115 mm.
Bibl.: ed. dins M. Milà i Fontanals, Romancerillo catalán, Barcelona, 1882, p. 328-329 (núm. 346); J.M. de Casacuberta, ed., Jacint Verdaguer, col·lector de cançons populars, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1947-1948, p. 123 (núm. 68).
3. "En Serrallonga". [ca. 1861-1870].
1 f. ; 160 x 100 mm.
Bibl.: ed. dins M. Milà i Fontanals, Romancerillo catalán, Barcelona, 1882, p. 95-96 (núm. 107); J.M. de Casacuberta, ed., Jacint Verdaguer, col·lector de cançons populars, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1947-1948, p. 118 (núm. 33); J. Massot, ed., Inventari de l'Obra del Cançoner popular de Catalunya, vol. 4: Materials, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, p. 165.
4. "L'Enramada"; amb el nom de l'informant, Benet Sistach, i del lloc de recollida, Masana. [ca. 1861-1870].
1 f. ; 145 x 90 mm.
5. Cançó sobre una noia de Solsona. [ca. 1861-1870].
2 f. ; 155 x 105 mm.
6. Cançó popular. [ca. 1861-1870].
2 f. ; 150 x 100 mm.
Bibl.: ed. dins J. Massot, ed., Inventari de l'Obra del Cançoner popular de Catalunya, vol. 4: Materials, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, p. 684.
7. Cançó sobre Carnestoltes. [ca. 1870-1880].
2 f. ; 215 x 155 mm.

4523/2
Anotacions de caire lingüístic. [ca. 1861-1870].

Syndicate content