manuscrits

Manuscrit 3881


Manuscrit 3881

Correspondència enviada i rebuda per Jacint Verdaguer. 1879-1897.22 cartes, 3 targetes de visita i galerades d'algunes de les seves obres.
1. F. 1-2, JACINT VERDAGUER. Carta a Manuel Mercader i Arroyo, bisbe de Menorca. 9 de febrer de 1879.
Resposta a una carta de l'1 de febrer de 1879, una còpia de la qual es reprodueix al final amb algunes variants.
2. F. 3-4, JACINT VERDAGUER. Carta a Manuel Mercader i Arroyo, bisbe de Menorca. 17 de juliol de 1879.
3. F. 5, MANUEL MERCADER I ARROYO, bisbe de Menorca. Poema dedicat a Jacint Verdaguer.

Manuscrit 3910


Manuscrit 3910

Correspondència rebuda al Bisbat de Vic en relació majoritàriament amb el procés a Verdaguer
[1874]-1897.


Ms. 3911
Transcripció de M. Alemany i Balcells, vicari general de Vic. 43 documents.
1. F. 1, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Jaume Serra i Jordi. Sant Sebastià, 24 de juliol de 1891.
2. F. 2-3, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Collell. Barcelona, 20 de desembre de 1876.
Original i còpia mecanografiada.
3. F. 4-5, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Collell. Barcelona, 13 d'abril.

Manuscrit 3925


Manuscrit 3925

EDUARD VIVAS I LLORENS. El misticisme de mossèn Jacint Verdaguer. Estudi crític, teològic de l'Obra Mística Verdagueriana. [1956].Obra presentada al premi Jacint Verdaguer
403 f. ; 280 x 210 mm. Text mecanografiat.

Procedència: havia format part de la biblioteca d'Isidre Magrinyà. Amb dedicatòria de l'autor a Isidre Magrinyà (5 de febrer de 1957)

Manuscrit 3027


Manuscrit 3927

Homenaje a Mosén Jacinto Verdaguer: Emisiones radioescolares de Radio Barcelona bajo los auspicios del Excmo. Ayuntamiento. Emisiones de vacaciones". 6 d'agost-17 de setembre de 1952.1. F. 1, Circular impresa amb el resum de les "Emisiones radioescolares".
2. F. 2-10, "Sociedad Española de Radiodifusión, Emisora Radio Barcelona E.A.J.1. Programa escolar nº 298, primero de vacaciones. Miércoles 6 de agosto de 1952, a las 15.45".
3. F. 11-19, "Sociedad Española de Radiodifusión, Emisora Radio Barcelona E.A.J.1. Programa escolar nº 299, segundo de vacaciones. Miércoles 13 de agosto de 1952, a las 15.45".

Manuscrit 3928


Manuscrit 3928

VENTURA PORTA ROSÈS. Estampas verdaguerianas. La vida y los versos de Mosén Jacinto Verdaguer. Guión radiofónico [Mitjan s. XX].Signatura autògrafa de l'autor.
1. F. [2-3], "Síntesis".
2. F. 5-13, "Alborada sobre el llano de Vich".
3. F. 14-19, "Panorama pirenaico".
4. F. 24-28, "Grandeza y miserias de Barcelona".
5. F. 29-31, "Atardecer en Miramar".

27 f. ; 270 x 214 mm. Text mecanografiat amb esmenes autògrafes.

Manuscrit 3929


Manuscrit 3929

MARÍA MARTORELL I ARTURO MARTORELL. Homenaje a Mosén Jacinto Verdaguer, dedicado a los niños de las Escuelas de Barcelona. Siete emisiones radioescolares radiadas en los "Programas de vacaciones" de Radio Barcelona. Agost-setembre de 1952, 1953.Signatura autògrafa dels autors
1. ARTUR MARTORELL. Nota sobre els programes emesos dins "Emisiones radioescolares" des de 1945 fins a 1952. 25 de març de 1953.
2. F. 1-8, "Programa núm. 298. 6 de agosto. Breves notas biográficas de mosén Jacinto Verdaguer. "La Mort de l'Escolà" del Maestro Nicolau".

Manuscrit 4018


Manuscrit 4018

JACINT VERDAGUER. Marina. [ca. 1879].Poema dedicat a Arturo Cuyás Armengol.
1. F. 2-3, "Marina, poesia escrita en lo Golfo de las Yeguas després de donar sepultura en lo mar a una noyeta d'aqueix nom en lo mateix dia del seu naixement".
2. F. 4, ANTONIO CUYÁS ARMENGOL. Carta a Julio Gibert, amb que li remet el poema dedicat al seu germà. Madrid, 18 de març de 1930.

4 f. ; diverses mesures.

Procedència: havia pertangut a Josep Camps.

Manuscrit 4107


Manuscrit 4107

PACÍFIC DE VILANOVA, O.F.M.Cap. La família Duran,. Barcelona, 1953.Conferència llegida a Franciscàlia el 10 de maig de 1953
16 f. ; 220 x 160 mm. Text mecanografiat. Bibliografia i notes

.

Manuscrit 4108


Manuscrit 4108

Apunts per a un catàleg bibliogràfic de Jacint Verdaguer de la col.lecció Magriñà, [ca. 1950].Ordenat temàticament i per títols.
8 f. ; 220 x 160 mm. Text mecanografiat.

Manuscrit 4345


Manuscrit 4345

Còpies de textos dedicats a Verdaguer i esborrany d'un article. [ca. 1895-1896].1. F. 1-2, "Verdaguer i els felibres montpellerins", text en prosa; còpia de mà de Verdaguer.
2. F. 3, "A Jacinto Verdaguer", poema dedicat a Verdaguer per un grup de felibres; còpia de mà de Verdaguer.
3. F. 4-6, JACINT VERDAGUER. Esborrany de l'article IV de En defensa pròpia. Un sacerdot calumniat.

6 f. ; 330 x 220 mm.

Procedència: donatiu de Lina Moles i Eixarch.

Syndicate content