manuscrits

Manuscrit 2429


Manuscrit 2429

Flors, versió en net.


Ms. 2429

Manuscrit 2433


Manuscrit 2433

JACINT VERDAGUER. Canigó, esborrany amb esmenes i cancel·lacions. [ante 1886].


Ms. 368 /5

120 f. ; diverses mesures. Enq. protecció pergamí BC.
Procedència: havia format part del ms. 368, comprat al llibreter Salvador Babra, núm 14
Bibl.: P. Bohigas, "Manuscrits de Canigó de Verdaguer", Estudis de Llengua i Literatura catalanes, II (1981) [=Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 2], p. 333-366.

Manuscrit 2697


Manuscrit 2697

Joan GUILLAMET TUÉBOLS. Búsqueda legendaria a través del poema "Canigó" de Mn. J. Verdaguer
1945.



79 f. ; 280 x 210 mm. Text mecanografiat. Enq. BC.
Procedència: amb la dedicatòria autògrafa de l'autor a Bartomeu Sigalés. Havia format part de la biblioteca verdagueriana d'Isidre Magriñà.

Manuscrit 2698


Manuscrit 2698

Pere AUSIÓ I ROVIRA. Verdaguer, anècdotes i poesia mística, conferència amb motiu del centenari del naixement de Jacint Verdaguer. Manresa, 1945.



28 f. ; 275 x 210 mm. Text mecanografiat. Enq. BC.

Procedència: amb la dedicatòria autògrafa de l'autor a Bartomeu Sigalés. Havia format part de la biblioteca verdagueriana d'Isidre Magriñà.

Manuscrit 2606


Manuscrit 2606

JACINT VERDAGUER. Correspondència enviada a Cosme Vidal (pseudònim Josep Aladern). 1893-1898.


24 cartes.
1. F. 1, Sobre a Cosme Vidal.
2. F. 2, "A mos bescantadors", poema.
3. F. 3, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 17 de gener de 1893.
4. F. 4, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 3 de desembre de 1895.
5. F. 5, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal.
6. F. 6, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 24 de gener de 1896.
7. F. 7, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal.

Manuscrit 2696


Manuscrit 2696

JACINT VERDAGUER. Lo somni de Sant Joan, galerades de la primera edició; amb esmenes autògrafes de Verdaguer.
[1881].



18 f. ; 280 x 180 mm. Llibreta; enq. protecció tela BC.
Procedència: havia format part de la biblioteca verdagueriana d'Isidre Magriñà.
Bibl.: ed. per primera vegada dins Nacional Homenaje de las Ciencias, Letras y Artes Españolas ... 26 junio 1881. Tarragona, Barcelona: Impr. y Libr. Religiosa y Científica del heredero de D. Pablo Riera, 1882, p. 619-631; ed.

Manuscrit 2700


Manuscrit 2700

Evocacions al Centenari de Verdaguer. 1945-1949.


Àlbum de textos sobre Verdaguer de diversos autors, compilat per Isidre Magriñá en el centenari del naixement del poeta
1. F. I, JOAN LLONGUERAS. "A Mossèn Cinto".
2-3. F. II, III-IV, PELEGRÍ CASADES I GRAMATXES. Targeta de visita i text sobre Verdaguer. 15 de desembre-15 d'octubre de 1945.
4-5. F. V, VI-VII, PERE M. BORDOY I TORRENTS. Targeta de visita i text sobre Verdaguer. Barcelona, 3 de juliol de 1946.

Manuscrit 3024


Manuscrit 3024

Isidre MAGRIÑÀ. Articles sobre Jacint Verdaguer i l'espiritualitat franciscana. 1958.



3024/1
"Apologia del poeta de la humilitat franciscana: mossèn Jacint Verdaguer", primera versió.
59 f.

3024/2
"Apologia del poeta de la humilitat franciscana: mossèn Jacint Verdaguer", segona versió.
75 f.

3024/3
"Els caputxins i mossèn Cinto". 1 de maig de 1958.
12 f.

Manuscrit 3097


Manuscrit 3097

JACINT VERDAGUER. Montserrat. [ca. 1901-1902].


Esborranys previs a la segona edició de l'obra

3097/1
"Montserrat", esborranys amb esmenes i cancel·lacions.
30 f. ; 210 x 155 mm. Llibreta.

3097/2
Esborranys amb esmenes.
19 f. ; diverses mesures.

3097/3
Poemes sobre Montserrat de diversos autors; còpia de mà de Verdaguer.
26 f. ; 220 x 165 mm. Llibreta.

Manuscrit 3098


Manuscrit 3098

JACINT VERDAGUER. Jesús Amor. [ca. 1879-1900].


Ms. 3099

"Jesús Amor. Amor de Jesús", amb esmenes i cancel·lacions.
36 f. (f. 14-17 encartats) ; 210 x 155 mm. Llibreta-índex

Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 153-155.
Procedència: havia pertangut a la família Gibert Valls, d'Olot.
Bibl.: R. Guilleumas, "Troballa de les tres últimes obres de Mossèn Cinto Verdaguer", Sant Jordi 100 (1977), p.

Syndicate content