manuscrits

Manuscrit 2281


Manuscrit 2281

JACINT VERDAGUER. Carta a Santiago Rusiñol
18 de novembre de 1895.


Al f. 2v, esborrany de Santiago Russiñol d'un poema del tipus "malagueña" o "fandango", en castellà.
2 f. ; 180 x 115 mm. Enq. protecció pergamí BC.

Manuscrit 2289


Manuscrit 2289

JACINT VERDAGUER. Dalt de la Hermita, poema
[ca. 1901].


f. 4, rebut
4 f. ; 320 x 220 mm. Enq. protecció pergamí BC.
Procedència: havia pertangut al convent de franciscans de Río Cuarto (Córdoba, Argentina).
Bibl.: ed. dins J. Verdaguer, Ayres del Montseny, Barcelona: Joventut, 1901 (Biblioteca Joventut).

Manuscrit 2299


Manuscrit 2299

Documents de Benjamín Fernández Medina relacionats amb Verdaguer. 1896-1902.1. F. 1-2, JACINT VERDAGUER. Dues cartes a Benjamín Fernández y Medina. Barcelona, 23 de març de 1896.
2. F. 3, JACINT VERDAGUER. Carta a Benjamín Fernández y Medina. Dia del sant nom de Jesús (24 de desembre) de 1899.
3. F. 4-5, BENJAMÍN FERNÁNDEZ Y MEDINA. "A la muerte del Padre Jacinto Verdaguer", poema. Montevideo, 10 de juny de 1902.

5 f. ; diverses mesures. Text del poema mecanografiat.

Manuscrit 2422


Manuscrits 2422, 2423, 2424 i 2425

JACINT VERDAGUER. L'Atlàntida, esborranys en vers i en prosa. [ca. 1861-1870].Ms. 2422
Primer esborrany en vers.
2 f. ; 315 x 215 mm. Enq. protecció BC.

Ms. 2423
Segon esborrany en vers.
4 f. ; 315 x 215 mm. Enq. protecció BC.

Ms. 2424
Tercer esborrany en vers.
6 f. ; 315 x 215 mm. Enq. protecció BC.

Manuscrit 2423


Manuscrit 2423

JACINT VERDAGUER. L'Atlàntida


Tercer esborrany Ms. 2422

Manuscrit 2424


Manuscrit 2424

JACINT VERDAGUER. L'Atlàntida


Segon esborranyMs. 2422 

Manuscrit 2425


Manuscrit 2425

JACINT VERDAGUER. L'Atlàntida


Primer esborrany en prosa   Ms. 2422
 

Manuscrit 2426


Manuscrit 2426-2429

JACINT VERDAGUER. Brins d'espígol, tres esborranys i versió definitiva. [ca. 1896-1902].


Inclou nombroses notes lingüístiques

Ms. 2426
Flors, esborranys de poemes i notes de treball, amb esmenes i cancel·lacions.
49 f. ; 210 x 160 mm. Llibreta; enq. protecció pell BC.

Ms. 2427
Flors, esborranys i notes de treball.
76 f. ; diverses mesures. Alguns textos escrits en l'espai en blanc de cartes adreçades a Verdaguer: f. 73-74, 75, dues cartes de Jaume Monmany (Sant Feliu de Llobregat 31 d'octubre-18 de novembre de 1897); f. 76, carta de Valeri Serra i Boldú (Linyola, 12 d'octubre de 1900). Enq. protecció pell BC.
Bibl.: cartes eds. dins J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. X, cartes 1302, 1305, vol. XI, carta 1422.

Manuscrit 2427


Manuscrit 2427

Flors, esborranys i notes de treball.


Ms. 2426

Manuscrit 2428


Manuscrit 2428

Flors, notes de treball.


Ms. 2426

Syndicate content