manuscrits

Manuscrits


Manuscrits Verdaguer

A més d'adquirir la biblioteca particular de Jacint Verdaguer, la Biblioteca de Catalunya, gràcies a la col·laboració de generosos donants i per uns criteris favorables d'adquisicions, conserva actualment la major part dels manuscrits verdaguerians existents.

[ manuscrits verdaguerians autògrafs | autògrafs intercalats entre altres col·leccions especials de la Biblioteca de Catalunya | llibres propis anotats i esmenats | documents públics i administratius | manuscrits sobre Jacint Verdaguer ]

Manuscrit 3145

  

Epistolari de Magí Verdaguer

    Dins del pdf per a facilitar l’accés àgil a les diferents parts del document podeu activar la pestanya “Bookmarks”  que obre un desplegable que condueix als punts indicats, segons dels números del mateix manuscrit. 

Manuscrit 383

 

Manuscrit 383

JACINT VERDAGUER. Obra poètica i documentació personal. [S. XIX-XX].383/1
Jesús infant. Betlem, redacció amb esmenes.
40 f.; 305 x 215 mm. Llibreta, a l'etiqueta "Oferta nº 23", enq. BC.

383/2
Betlem, redacció.
57 f.; 215 x 155 mm. Llibreta, enq. BC.

383/3
Betlem, redacció.
44 f.; 220 x 170 mm. Llibreta, enq. BC.

Manuscrits

Manuscrits de Verdaguer

113

Manuscrit 369


Manuscrit 369

JACINT VERDAGUER. Obra poètica. [Segona meitat s. XIX].369/1
15. Calvari.
Ed. i bibl.: J. Verdaguer, Flors del calvari. Llibre de consells, Barcelona: Henrich, 1896; Isidor Cònsul, "1895, Tres llibres en dansa: Flors del Calvari, Sant Francesc, En defensa pròpia", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 75-87 (p. 81).
59 f.; 210 x 155 mm. Llibreta, a l'etiqueta "4".

Manuscrit 1827


Recull de comunicats mèdics de la malaltia final de Verdaguer. 11 documents.
16 d'abril-16 de maig de 1902


45 f. ; 325 x 220 mm.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.

Manuscrit 2156


Manuscrit 2156

JACINT VERDAGUER. "Adoració dels Pastors", quadre escènic en un acte; f. 1, targeta de visita. [1901].


4 f. ; 320 x 205 mm. Enquadernació de pell verda estampada amb ferros d'or, signada "Brugalla 1949".
Procedència: havia format part de la col·lecció teatral Artur Sedó.
Bibl.: publicat a Lo pensament català 2 (1901), 10 de febrer; reed. dins J. Verdaguer, Prosa florida, Barcelona: L'Avenç, 1908, p. 74-81; cf. J. Montaner, La colección teatral de Arturo Sedó, Barcelona, 1951, p.

Manuscrit 2215


Manuscrit 2215

JACINT VERDAGUER. Cansons de Montserrat. 2a ed. Barcelona: Tipografia Catòlica, 1885


Nombroses esmenes autògrafes de Verdaguer, preparatòries d'una nova edició.
66 p. (falten 2 f. sense numerar al final) ; 150 x 100 mm. Enq. protecció pergamí BC.
Procedència: extret del ms. 951; havia pertangut a Lluís Carles Viada Lluch.

Manuscrit 2216


Manuscrit 2216

JACINT VERDAGUER. Llegenda de Montserrat. 2a ed. Vic: Ramon Anglada, 1889


Nombroses esmenes autògrafes de Verdaguer, preparatòries d'una nova edició.
108 p. (falten les p. 95-102 i 1 f. d'índex) ; 165 x 115 mm. Enq. protecció pergamí BC.
Procedència: extret del ms. 951 ; havia pertangut a Lluís Carles Viada Lluch.

Manuscrit 2223


Manuscrit 2223

Nomenament de Jacint Verdaguer com tutor dels germans Manuel i Mercedes Duran,
10 d'agost de 1899.


Inclou signatures autògrafes del president del Consell familiar, Bartomeu Giró, el protector, Eusebi Tudurí, el tutor, Jacint Verdaguer, Ramon Turró, Empar Duran, Bonaventura Bassegoda, Josep Llorens i Riu i Frederic Vilaseca. Barcelona.
2 f. ; 320 x 215 mm. Enq. protecció BC.

Syndicate content