Manuscrit 373


JACINT VERDAGUER. L'Atlàntida, esborranys i notes de treball. [1861-1870; notes de mitjan s. XX].

373/1
Esborranys i notes de treball, amb esmenes.
70 f. ; diverses mesures. Conservat dins una capsa.

373/2
Esborranys i notes de treball.
72 f. ; diverses mesures. Conservat dins una capsa.

373/3
Esborranys, notes de treball i altres textos relatius a l'Atlàntida.

1. Esborranys.
21 f. ; 210 x 155 mm. Llibreta.
2. Notes històriques sobre l'Atlàntida.
5 f. ; 210 x 150 mm. Llibreta.
3. G[OTTFRIED] BAIST. Ressenya sobre L'Atlàntida; amb traducció al català. Bibl.: publicada a Deutsche Literaturzeitung (1889), 13 de desembre.
2 f. ; diverses mesures.
4. "Cristophe Colomb"; traducció al francès del fragment final de L'Atlàntida per Rodolphe Bonet.
2 f. ; 230 x 180 mm.
5. Galerades, amb algunes esmenes de mà de Verdaguer. [1876].
17 f. ; diverses mesures

2 llibretes i 3 plecs de fulls solters; conservat dins una capsa.

373/4
Notes sobre L'Atlàntida. [Mitjan s. XX].
44 f. ; diverses mesures. Una anotació de P. Bohigas indica "sembla lletra de Josep Maria de Casacuberta".
Mss. 373/1-4 conservats en dues capses confeccionades per la BC.

Procedència: donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Bibl.: J. Verdaguer, L'Atlàntida, Barcelona: J. Jepús, 1878
J. Verdaguer, L'Atlàntida, a cura de M. de Riquer i E. Junyent, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1946
J.M. de Casacuberta, "Sobre la gènesi de L'Atlàntida de Jacint Verdaguer", Estudis romànics 3 (1951-1952), p. 1-56
P. Bohigas, Notes sobre la composició i estructura de l'"Atlàntida", Barcelona: Real Academia de Buenas Letras, 1958
M. Condeminas, La gènesi de "L'Atlàntida", Barcelona: Curial, 1978, (Biblioteca Torres Amat, 8), p. 91-93
sobre els temes ovidians en els esborranys i la versió definitiva de L'Atlàntida, v. J. Bastardas, "La terra submergida i altres motius ovidians en L'Atlàntida de Verdaguer", Estudis de Llengua i Literatura catalanes, I (1980) [=Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 1], p. 250-264.