Manuscrit 370


JACINT VERDAGUER. Obra poètica i en prosa. [Segona meitat s. XIX].

370/1
20. Cançons populars.
Bibl.: J.M. de Casacuberta, "Jacint Verdaguer, col·lector de cançons populars", Estudis Romànics, I (1947-1948), 89-129; f. 24v, ed. dins F. Cortès, "Jacint Verdaguer: més que un text per posar-hi música", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 189-207 (p. 201); descripció del ms. dins J. Verdaguer, Rondalles, ed. d'A. Bosch Rodoreda, Barcelona: Barcino, 1992, (Biblioteca Verdagueriana; XX), p. 46-49.
27 f.; 210 x 155 mm. Llibreta, a l'etiqueta "3".
Reprod.: Microfilm (a l’etiqueta: “ms. 370”).

370/2
21. Adagis (nota afegida per D. Vives: "i narracions populars").
Bibl.: J. Verdaguer, Rondalles, ed. d'A. Bosch Rodoreda, Barcelona: Barcino, 1992, (Biblioteca Verdagueriana; XX), p. 46-49.
51 f.; diverses mesures.

370/3
22. Estudis i notes (nota afegida per D. Vives: "per a Canigó").
Bibl.: P. Bohigas, "Manuscrits de Canigó de Verdaguer", Estudis de Llengua i Literatura catalanes, II (1981) [=Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 2], p. 333-366.
19 f. (seguits de fulls en blanc); 220 x 175 mm. Llibreta.
Reprod.: Microfilm.

370/4
23. Varia I (nota afegida per D. Vives: "de poesies religioses").
F. 1r, 2r, 3v, 5v, 6v, 7r-10r, 10v, 11v, 12r, 15v, 16v, 18r-20v, 23v-25v, 26v, 28v-29v, 30v-31r, 36r, ed. dins J. Verdaguer, Poesies juvenils, ed. N. Garolera, p. 51-53, 149-189; P. Tió i Puntí, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 290-292); S. Serrallonga, "El càntic dels càntics de Verdaguer", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 89-113 (p. 89-90).
37 f.; 215 x 160 mm. Llibreta.

370/5
24. Varia II (nota afegida per D. Vives: "de poesies jovenívoles").
F. 1v-2r, 3v-4r, 7v-9r, 11r-14r, 15v, 16r, 17r, 20r-v, 21r ed. dins J. Verdaguer, Poesies juvenils, ed. N. Garolera, p. 58-61, 67-69, 130-134, 190-200.
21 f.; diverses mesures.

370/6
25. Varia III (nota afegida per D. Vives: "Barcelona").
Bibl.: F. Codina, "Gènesi i vicissituds de Barcelona, de Jacint Verdaguer, Tesi de llicenciatura dir. pel Dr. Joaquim Molas, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1994, cap. IV; F. Codina, "Barcelona, un dels darrers llibres projectats per Verdaguer", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 305-327; F. Codina, "Barcelona Una poesia inèdita de Jacint Verdaguer presentada als Jocs Florals de 1866", Anuari Verdaguer (1993-1994), p. 57-80.
56 f.; 215 x 160 mm. Llibreta, a l’etiqueta "12".

370/7
26. Varia IV (nota afegida per D. Vives: "Poesia diversa de caràcter religiós: Al Cel, La Millor corona").
Ed. i bibl.: f. 13, ed. dins J. Verdaguer, Poesies juvenils, ed. N. Garolera, p. 70-77; P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 301).
22 f.; diverses mesures.

370/8
27. Varia V (nota afegida per D. Vives: "Roca Guinarda").
Ed. i bibl.: ff. 1r-1v, ed. dins J. Verdaguer, Poesies juvenils, ed. N. Garolera, p. 136-144; J. Requesens, "La muntanya, un concepte de pàtria en la Renaixensa", Anuari Verdaguer (1988), p. 77-101.
13 f.; 220 x 160 mm. Llibreta, a l'etiqueta "8".

370/9
28. Varia VI (nota afegida per D. Vives: "Al cel").
Bibl.: P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 295, 298, 302).
51 f.; 200 x 145 mm.

370/10
29. Varia VII, esborranys de poemes.
10 f.; diverses mesures.

Mss. 369/1-10 conservats en una capsa amb el títol "Jacinto Verdaguer, Obres pòstumes, manuscrits originals, V".
Procedència: Compra al llibreter Salvador Babra.
Bibl.: J. Verdaguer, Poesies juvenils, ed. N. Garolera, Vic: Patronat d'Estudis Ausonencs, 1996, p. 19-21; J. Verdaguer, Excursions i viatges, ed. N. Garolera, Barcelona: Barcino, 1991, "Fonts i bibliografia", vol. I, p. 75.
Nota: per als mss. 370/4, 370/5, 370/7, 370/9 i 370/10, cf. la descripció de Pere Tió.