Manuscrit 368


JACINT VERDAGUER. Obra en vers. [ca. 1871-1901].


Ms. 2433

368/1
10. El Trobador. Espines ; f. 1-18, La pomerola. [ca. 1896].
50 f. ; 210 x 155 mm. Llibreta.
Bibl.: R. Torrents, "Jacint Verdaguer: La pomerola. Primera edició i estuci", dins id., Verdaguer. Estudis i aproximacions, Vic: Eumo, 1995 (Estudis verdaguerians; 2), p. 373-450; Pere Tió i Puntí, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 294-296, 298, 302).
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 20-21.

368/2
11. Idil·lis . [ante 1879].
74 f. ; 215 x 160 mm. Llibreta.
Bibl.: ed. dins J. Verdaguer, Idilis i cants místichs, amb un pròleg de M. Milà i Fontanals, Barcelona: Llib. d'Eusebi Riera, 1879.
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 21-24.

368/3
12. Càntics I . [Finals s. XIX-principi s. XX].
34 f. ; 215 x 155 mm. Llibreta.
Bibl.: J. Verdaguer, Col·lecció de càntichs religiosos per al poble, Barcelona: Tipografia Catòlica, [ca. 1889-1890]; O. Cardona, Els goigs i els càntics de Jacint Verdaguer, Barcelona: Barcino, 1986 (Biblioteca verdagueriana, 14); P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 292).
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 21-24.

368/4
13. Càntics II . [ca. 1871-1878].
77 f. ; diverses mesures. F. 76, imprès de la sèrie Càntichs (Barcelona: Llib. y tipografía catòlica, [1889?]).
Bibl.: J. Verdaguer, Col×lecció de càntichs religiosos per al poble, Barcelona: Tipografia Catòlica, [ca. 1889-1890]; O. Cardona, Els goigs i els càntics de Jacint Verdaguer, Barcelona: Barcino, 1986 (Biblioteca verdagueriana, 14), p. 40; P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 292).
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 25-26.

368/5
14. Canigó .
Nota: a la camisa anotació d'A. Soberanes: "ha passat a ms. 2433".

Mss. 368-1/-5 conservats en una capsa amb el títol "Jacinto Verdaguer, Obres pòstumes, manuscrits originals, III".

Procedència: compra al llibreter Salvador Babra.
|