Manuscrit 367


JACINT VERDAGUER. Obra en prosa i en vers, publicada en part a títol pòstum. [ca. 1880-1901].
367/1
6. Rondalles. [ca. 1900-1901]

14 f. ; diverses mesures.
Bibl.: J. Verdaguer, Rondalles, ed. a cura de J. Massó i Torrents, Barcelona, 1905; J. Verdaguer, Rondalles, ed. d'A. Bosch Rodoreda, Barcelona: Barcino, 1992 (Biblioteca Verdagueriana, 20) (descripció del manuscrit p. 45-46); A. Bosch i Rodoreda, "Les Rondalles de Jacint Verdaguer: de l'anhel de joventut a l'edició pòstuma", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 343-352.

367/2
7. Espines i flors. [ca. 1896-1898].

46 f. ; 310 x 215 mm. Amb nombrosos retalls de poemes publicats a la premsa. Llibreta.
Bibl.: P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d' Al Cel ", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 297).
  Narcís Garolera, "Deu poemes inèdits de Jacint Verdaguer"   en Estudi General. Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona . Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats: volum II núm 22, (2002), p. 517-528
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 14-15

367/3
8. Flors de montanya. [ca. 1888-1900].

1. F. 1-36, "Flors de montanya", versions en net amb esmenes; f. 9v, imprès: Cobles de la Mare de Déu del Roure que's venera en la Masia del Bach, (Vic: Tip. catòlica de sant Joseph); f. 11v, imprès: Goigs de Nostra Senyora de la Mercè, (s.l.: s.d.); f. 12v, imprès: Goig del beato Romeu de Llívia (Barcelona: Tip. catòlica, 1890); f. 13, "Sonnet en l'honneur de Jacme le conquerant", traducció al francès de L'estatua de don Jaume; f. 23v, imprès: Himne a Sant Felip Neri, amb traducció paral·lela al castellà de Luis Ma. de Valls.
36 f. ; 305 x 215 mm. Amb retalls de poemes publicats enganxats i goigs. Llibreta.
2. F. 37-41, "Flors de Maria", esborranys; f. 38, imprès: Cansonetas del mes de Maria (Vic: Imp. de Ramon Anglada, 1872).
5 f. ; diverses mesures.
Bibl.: J. Verdaguer, Flors de Maria, Barcelona: Casa de la Caritat, 1902.
3. F. 42-55, "Aires del Montseny", versions amb esmenes.
14 f. ; diverses mesures. Al f. 1, text escrit en un sobre del Centre català de Sant Pol de Mar, amb segells. Amb alguns retalls de poemes publicats.
Bibl.: J. Verdaguer, Ayres del Montseny, Barcelona: Joventut, 1901 (Biblioteca Joventut).
4. F. 56-60, "Eucarístiques", versions amb esmenes.
15 f. ; 315 x 220 mm.
Bibl.: J. Verdaguer, Eucarístiques, amb un pròleg d'A. Vassal, Barcelona: L'Avenç, 1904.
5. F. 61-76, Versions amb esmenes de poemes religiosos publicats en diversos reculls.
16 f. ; diverses mesures.
76 f. ; diverses mesures. 1 llibreta i quatre plecs de fulls solters ; ordenació BC.
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 15-18.

367/4
9. Poesies. [ca. 1880-1900].

1. F. 1-10, Versions en net de poemes.
10 f. ; 270 x 210 mm.
2. F. 11-19, Esborranys de poemes.
9 f. ; diverses mesures.
3. F. 20-38, Llistes de poemes i articles de Verdaguer publicats en diverses revistes.
1. f. 20-38, Llistes de poemes i d'articles.
2. f. 37-38, Josep Rafel CARRERAS I BULBENA. Carta als srs. Ponsa i Capdevila, de l'Avenç, amb el llistat de poemes publicats a Lo missatger del Sagrat Cor. Barcelona, 26 agost de 1904.
19 f. ; diverses mesures.
38 f. ; diverses mesures. 3 plecs de fulls solters; a la camisa afegit "i notes diverses".
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 18-19.

Mss. 367/1-4 conservats en una capsa amb el títol "Jacinto Verdaguer, Obres pòstumes, manuscrits originals, II".

Procedència: compra al llibreter Salvador Babra.