manuscrit 366


 JACINT VERDAGUER. Obra en vers, publicada a títol pòstum. [ca. 1890-1902].


366/1
1. Càntic dels Càntics. [ca. 1896-1902].
18 f. ; 335 x 235 mm. A la camisa, afegit, "El Jardí de Salomó".
Bibl.: ed. J. Verdaguer, Càntic dels càntics. Precedit d'Els jardí de Salomó: Obra pòstuma, pròleg de M. de Montoliu, Barcelona: L'Avenç, 1907; S. Serrallonga, "El càntic dels càntics de Verdaguer", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 89-113 (p. 91).

366/2
2. Els Pobres. [ca. 1898-1902].

1. "Als pobres". [ca. 1898-1902, alguns textos anteriors].
40 f. ; 215 x 155 mm. Llibreta.
2. "Los pobres". [ca. 1901-1902].
30 f. ; 320 x 225 mm. Llibreta.

Bibl.: J. Verdaguer, Els pobres. Els sants: Obres pòstumes, Barcelona: L'Avenç, 1908.
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 8-11.

366/3
3. Els Sants. [ca. 1896-1900].

1. F. 1-51, "Sants". [ca. 1896, alguns textos anteriors].
51 f. ; 215 x 155 mm. Llibreta.
2. F. 52-83, "Sants". [ca. 1900, alguns textos anteriors].
32 f. ; 320 x 225 mm. Llibreta.

Bibl.: J. Verdaguer, Els pobres. Els sants: Obres pòstumes, Barcelona: L'Avenç, 1908.
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 11-13.

366/4
4. Perles del Llibre d'Amic i Amat. [ca. 1894-1896].
56 f. ; 310 x 215 mm. Llibreta.
Bibl.: J. Verdaguer, Perles del Llibre d'Amic e d'Amat d'en Ramon Llull, introd. de M. dels Sants Oliver, Barcelona: L'Avenç, 1908.; R. Guilleumas, Ramon Llull en l'obra de Verdaguer, Barcelona: Barcino, 1953 (Biblioteca verdagueriana, 2).

366/5
5. Colom. [Finals s. XIX].
60 f. ; 310 x 210 mm. Llibreta.
Bibl.: J. Verdaguer, Colom. Seguit de Tenerife, ed. de J. Pijoan, Barcelona: L'Avenç, 1907; P. Bohigas, "Colom, darrer episodi del somni atlàntic de Verdaguer", Mediterráneo, 9-11 (1945), p. 74-83; P. Farrés, Colom de Jacint Verdaguer: contribució a l'estudi de L'Atlàntida, tesi doctoral, dir. J. Molas, Bellaterra: Universitat Autònoma, 1992; P. Farrés, "Verdaguer i Colom, o de la joventut a la maduresa del poeta", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 115-134.

Mss. 366/1-5 conservats en una capsa amb el títol "Jacinto Verdaguer, Obres pòstumes, manuscrits originals, I".

Procedència: compra al llibreter Salvador Babra.