Manuscrit 364


JACINT VERDAGUER. Jovenívoles. [Segona meitat s XIX].

74 f.; 210 x 135 mm.
Procedència: Compra al llibreter Salvador Babra
Reprod.: Microfilm.
Bibl.: Ed.: J. Verdaguer, Jovenívoles, Barcelona: Ilustració catalana, s.d. [ca. 1914]; N. Garolera, Sobre Verdaguer, Barcelona: Empúries, 1996, p. 54, n. 12; descripció dins J. Verdaguer, Poesies juvenils, ed. N. Garolera, Vic: Patronat d'Estudis Ausonencs, 1996, p. 18-19 (f. 1, ed. dins id., p. 84-87).