Descobrir Eiximenis

Cronologia 

1327-32, Girona
Naixement
1352, 22 de desembre
Ordenació com a sotsdiaca
1365, Avinyó
Informa sobre l'autenticitat d'un document davant la cúria papal d'Urbà V
1374
Obtenció del títol de mestre en teologia a la universitat de Tolosa
1381
El rei li prega que acabi la redacció d'una obra (Lo cristià ?)
1383-1408
Residència a la ciutat de València
1392
Carta al duc de Montblanc, futur rei Martí, sobre com governar Sicília
Redacció de El llibre dels àngels
1408
Convocat al concili de Perpinyà per Benet XIII
Nomenament com a bisbe d'Elna i patriarca de Jerusalem (honorari)
1409, Perpinyà
Defunció