Manuscrit 288


JACINT VERDAGUER. Esborranys de poemes i papers personals; correspondència enviada i rebuda; poemes a ell dedicats; traduccions de poemes i d'una crítica de Lo Somni de Sant Joan al castellà; i un comunicat mèdic de la seva malaltia final. 1877-1902.

1-3. F. 1-5, Traduccions de poemes de Jacint Verdaguer.
1. F. 1-2, "Al cardenal Vives"; traducció al castellà per Francisco Sallarés.
2. F. 3, "La rosa marchita"; traducció al castellà de La rosa marcida per Joaquín Gadea.
3. F. 4-5, "Añoranza"; traducció al castellà de Anyoransa per Joaquín Gadea.
4-6. F. 8-12, Correspondència. 1877-1895.
4. F. 8-9, JOAN TARRÉS. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 11 de setembre de 1877.
5. F. 10-11, ANTONIO CIPRIANO COSTA. Carta a Estanislau Vayreda. 19 de gener de 1884.
6. F. 12, BALDOMERO LLOPIS GUIX. B.L.M. a Jacint Verdaguer. 15 d'abril de 1885.

7-11. F. 13-21, Correspondència a l'entorn d'un poema i una carta de Jacint Verdaguer tramesos per Narcís Puig de la Bellacasa a l'Institut d'Estudis Catalans. 1875-1921.
7. F. 13, NARCÍS PUIG DE LA BELLACASA. Targeta de visita al sr. Cunill, de l'Institut d'Estudis Catalans. Madrid, 16 de juliol de 1921.
8. 14, [INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS]. Carta a Narcís Puig de la Bellacasa. 20 de juliol de 1921.
Còpia mecanografiada. Referent a la carta i poema de Jacint Verdaguer que segueixen.
9. F. 15-16, 20, JACINT VERDAGUER. Carta a Narcís Puig de la Bellacasa. Corts de Sarrià, 2 de juny de 1885.
Amb el sobre.
9bis. F. 17, Sobre a Josep Vilar.
10. F. 18-19, JACINT VERDAGUER. "A la ciutat de Vich, en l'aniversari de Jaume Balmes", poema. Atlàntic, 1875.
11. F. 21, 22, JACINT VERDAGUER. Carta a Joan Güell i Verdaguer. Amb el sobre.

12-37. F. 23-68, Correspondència rebuda. 1885-1900.

12. F. 22, JACINT VERDAGUER. Sobre a Joan Güell i Verdaguer.
13. F. 23-26, ALBERT JOUNET. Carta a Jacint Verdaguer. 6 de maig de 1885
14. F. 27-28, ALBERT JOUNET. Carta a Jacint Verdaguer. París, 11 de juny.
15. F. 29-30, JOSEP FRANQUET I SERRA. Carta a Jacint Verdaguer. Girona, 29 d'octubre de 1885.
16. F. 31-34, JOSEP FRANQUET I SERRA. "Lo cant del rossinyol", poema dedicat a Jacint Verdaguer.
17. F. 35-36, RAMÓN ARABIA I SOLANAS. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 24 de juliol de 1886. 18. F. 37-38, DAMAS CALVET. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 12 de gener de 1888.
19. F. 39-40, JOSEPH DOUMENJOU. Carta a Jacint Verdaguer. Saurat (Ariège), 30 de juliol de 1888.
20. F. 41-42, ALBERT ARNAVIELLE. Carta a Jacint Verdaguer. Montpeller 16 de maig de 1889.
21. F. 43, RAMON ANGLADA PUJALS. Carta a Jacint Verdaguer. Vic, 14 de novembre de 1889.
22. F. 44-45, ELISA GAY. Carta a Jacint Verdaguer. Toulouse, 19 de novembre de 1889.
23. F. 46-47, ELISA GAY. Carta a Jacint Verdaguer. Toulouse, 18 de gener de 1890.
24. F. 48-49, JUAN B. ALTÉS. Carta a Jacint Verdaguer. Pedralbes, 3 de juny de 1891.
25. F. 50-51, JUAN B. ALTÉS. Carta a Jacint Verdaguer. 24 d'abril de 1892.
26. F. 52, JAUME ALMERA. Targeta postal a Jacint Verdaguer. Barcelona, [8] de desembre de 1890.
27. F. 53-54, FRANCESC DE P. XERCAVINS. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 24 d'octubre de 1894.
28. F. 55, APEL·LES MESTRES. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 25 d'octubre de 1895.
29. F. 56-57, RAMON MASIFERN. Carta a Jacint Verdaguer. Tarragona, 14 d'agost de 1896.
30. F. 58-59, ALPHONSE ROQUE-FERRIER. Carta a Jacint Verdaguer. Montpeller, 24 d'abril de 1898.
31. 60, JOAN CENDRA I MUNTADES. Targeta de visita. Barcelona, 21 de març de 1899.
32. F. 61-62, NARCISA FREIXAS. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 6 de febrer de 1900
33. F. 63, MARIANO ALCALÁ. Targeta de visita. Barcelona, 10 de desembre de 1900.
34. F. 64, MODEST URGELL. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, s.d.
35. F. 65-66, JUAN MENÉNDEZ PIDAL. Carta a Jacint Verdaguer.
36. F. 67, JOSÉ REIG I VILARDELL. Targeta de visita.
37. F. 68, JUAN ALARCÓN. Targeta de visita.

38-49. F. 69-93, Correspondència i altra documentació a l'entorn d'un concert a Barcelona de la coral l'Estudiantina catalana de Perpinyà. 13 de gener-7 de febrer de 1888.

38. F. 69-70, Los fills del Canigó, invitació impresa al concert del dia 5 de febrer de 1888.
39. F. 71, "Indicassió de las pessas de cant y música que té triadas per a Barcelona l'Estudiantina catalana de Perpinyà".
40. F. 72, "Programa B".
41. F. 73, "Programa C".
42. F. 74-75, JUSTIN PÉPRATX. Carta a Jacint Verdaguer. 13 de gener de 1888.
43. F. 76-77, JUSTIN PÉPRATX. Carta a Jacint Verdaguer. 14 de gener de 1888.
44. F. 78-79, JUSTIN PÉPRATX. Carta a Jacint Verdaguer. 15 de gener de 1888.
45. F. 60-81, JUSTIN PÉPRATX. Carta a Jacint Verdaguer. 16 de gener de 1888.
46. F. 82-83, JUSTIN PÉPRATX. Carta a Jacint Verdaguer. 19 de gener de 1888.
47. F. 84-85, JUSTIN PÉPRATX. Carta a Jacint Verdaguer. 21 de gener de 1888.
48. F. 86-87, JUSTIN PÉPRATX. Carta a Jacint Verdaguer. 27 de gener de 1888.
49. F. 88-89, JUSTIN PÉPRATX. Carta a Jacint Verdaguer. 29 de gener de 1888.

50. F. 90, DOROTEA DE CHOPITEA, vídua de Serra. Carta a Jacint Verdaguer.

51. F. 91-92, LUIS ANTÚNEZ. B.L.M. a Jacint Verdaguer. Barcelona, 4 de febrer de 1888.

52. F. 93, Rebut a Jacint Verdaguer per la composició d'un programa. Barcelona, 7 de febrer de 1888.
Amb l'encapçalament Al timbre imperial, crédito catalán.

53. F. 94-95, FERNANDO PÉREZ DEL PULGAR, Conde de las Infantas. Carta a Jacint Verdaguer. [Granada], 30 de març de 1889.

54. F. 96-99, Traducció al castellà d'una ressenya en holandès de Lo somni de sant Joan. Llegenda del sagrat Cor, Barcelona: Tipografia catòlica, 1887.
Bibl.: original publicat en tres lliuraments a De Weltenschappelijke Nederlander, (1887), 18-20 d'agost, 1 de setembre i 15 d'octubre.

55. F. 100-103, Comunicat mèdic de la malaltia final de Verdaguer. Barcelona, 30 d'abril de 1902.
103 f. ; diverses mesures. Enq. pergamí BC.

Procedència: fulls extrets de la biblioteca de Verdaguer, comprada per l'IEC el 1908.

Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. II, carta 113; vol. IV, carta 382bis, 443, 448, 453; vol. V, cartes 462, 486, 560; vol. VI, cartes 671-673, 675-676, 678-681, 683, 688, 708; vol. VII, cartes 747, 753, 776, 780, 794, 856; vol. VIII, cartes 895, 942, 953, 989; vol. IX, cartes 1062, 1149; vol. X, cartes 1230, 1339, 1371; vol. XI, cartes 1385, 1402, 1427; Francesc Cortès, "Jacint Verdaguer: més que un text per posar-hi música", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 189-207 (p. 203-204).