Llegir Eiximenis

edicions contemporànies | adaptacions i tries | traduccions

Les edicions de reserva es troben a Conèixer Eiximenis, reserva impresa


Edicions contemporànies
1927
Regiment de la cosa pública (Daniel de Molins de Rei)
1929
Doctrina compendiosa (Martí de Barcelona) [ 1988 ]
1957
Cercapou (Sansone) [(CCUC2) | 1988 ]
1947
Regiment de la cosa pública
1967
La societat catalana al segle XIV (Webster) [ 1980]
1977
Com usar bé de beure e menjar [...] (Graciar)
1983
De Sant Miquel arcàngel [...] (Wittlin)
1985
Exemples
El "tractat d'Usura" de Francesc Eiximenis (Hernando)
Scala Dei (Wittlin)
1986-
Dotzè llibre del Crestià. Volum 1.1 (Renedo, Wittlin)
1993
Llibre dels àngels, 1392 (tesi doctoral micrografiada. Edició crítica. Gascón)
Prosa ( Renedo, Gascon)
1994
Pastorale (Tesi doctoral. Mecanoscrit. Edició i traducció. Martínez Checa)
1999
Regiment de la cosa pública (Calderó)
2006
Dotzè llibre del Crestià. Volum 1.2 (Wittlin ..[et al.])


Adaptacions i tries

1900
Sapienciari (Bulbena)
1906
Tractat de luxúria (Bulbena) [ 1992, tesi doctoral, Renedo: original | microforma ]
1925
Contes i faules (Olivar) [ Col·lecció A | UdG | 1980 ]
1980
El testament del Nasi (Garriga)
1982
El Vuitè tractat del "Dotzè del crestià" de Francesc Eiximenis [Wittlin)[separata]
1984
Exemples i faules (Baulenas)
2003
Àngels e demonis (Martí) [Quart Tractat del Llibre dels Àngels]


Traduccions

Castellanes

194-?
Cuentos (Vallés)
2003
La Mujer y el caballero (Martín)
2004
La Ciudad y el príncipe: estudio y traducción de los textos de Francesc Eiximenis (Martín)

Italianes

1986
Estetica medievale dell'eros, della mensa, della cità [Zanoletti]
Regiment de la cosa pública [Zanoletti]
1988
Racconti e favole [..., Zanoletti]
1991
Doctrina compendiosa [Zanoletti]