Manuscrit 113

Recull de correspondència, notes i poemes 1867-1896.


Correspondència enviada i rebuda; notes autògrafes; poemes i altres escrits conservats per Verdaguer, alguns copiats o traduïts per ell mateix; i traduccions de L'Atlàntida i d'altres poemes a diverses llengües.
1. F. 1 Sobre amb la inscripció " Corona p. " de mà de Verdaguer.

2-27. F. 2-63, Poemes conservats per Verdaguer, molts d'ells dedicats i alguns amb anotacions de mà pròpia. 1868-1896.

2. F. 2-3, 4. ANTON BUSQUETS I PUNSET. Poema en català. 12 de gener de 1896.
Amb el sobre.
3. F. 5-8. ANTON BUSQUETS I PUNSET. Poema en català. Juny de 1896.
4. F. 9, VALERI SERRA I BOLDÚ. "Verdaguerins". Juliol de 1896.
5. F. 10, Poema en català.
6. F. 11, JOAN PÉREZ JORBA. Poema en català.
7. F. 12-14, "Endreça".
8. F. 15, MARIUS BOURGES. Poema en occità. Ais de Provença.
9. F. 16, MARIUS BOURGES. Poema en occità; traducció al català per Jacint Verdaguer.
10. F. 17, A.B.M., redactor de La Cupona. Poema en català.
11. F. 18, ALFRED ELIAS. "La moreneta".
12. F. 19-20, RAMON COROMINAS. "Per l'elecció d'una monja priora al convent".
13. F. 21, JOAN RIBAS CARRERAS. Poema en català.
14. F. 22, "La rondalla de la infanta", poema dedicat a la Infanta Na Maria de la Pau.
15. F. 23-24, "Apologia", poema en català, presentat a la flor natural d'uns Jocs Florals.
16. F. 25-26, SIGISMUND BOUŠKA, O.S.B.. Poema en txec; amb traducció al llatí.
17. F. 27-28, GÖRAN BJÖRKMAN. "Luftslott", poema en suec.
18. F. 29, "À Dieu, à mon ange", poema en francès; amb traducció parcial al castellà.
19. F. 30-31, HENRI DE BORNIER, vicomte. "Pour le centenaire de l'abbé Favre", poema en francès.
20. F. 32, Poema en francès; còpia de mà de Verdaguer.
21. F. 33-34, J.D. RIGAL. "Rosos et penicaous", poema en gascó. Agen, 7 de setembre de 1868.
22. F. 35-40, Imprès: Arrepentimiento; a la fi, anotació de mà de Verdaguer.
3-14 p.
23. F. 41-50, JOSÉ DE ARIAS. Poema en castellà, dedicat a Jacint Verdaguer. Gener de 1892.
24. F. 51, "Rosario de la aurora", poema en castellà; còpia de mà de Verdaguer.
25. F. 52-53, Poema en castellà; còpia de mà de Verdaguer.
26. F. 54-59, Poema en castellà; còpia de mà de Verdaguer.
27. F. 60-63, Poema en castellà; còpia de mà de Verdaguer.

28-36. F. 64-65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, Notes diverses de Jacint Verdaguer.

37-41. F. 75-82, JACINT VERDAGUER. Correspondència enviada. 1867-1871.

37. F. 74-75, Carta a Marià Aguiló. 13 d'agost de 1871.
38. F. 76-77, Carta a Ferran Sellarés. [Vic, 3 de gener de 1867].
39. F. 78, Carta a Ferran Sellarés.
40. F. 79-80, Carta a Ferran Sellarés. [Vic, 22 de febrer de 1867].
41. F. 81-82, Carta a Ferran Sellarés. [Vic, 28 de maig de 1867].

42. F. 83-84, Poemes en català; còpia de mà de Verdaguer.
Copiats en l'espai en blanc d'una coberta en paper de l'obra de Pilar Sinués de Marco Veladas del invierno en torno de una mesa de labor, Barcelona: Manero, 1866 (Biblioteca para todos).

43-44. F. 85-87, JACINT VERDAGUER. Poemes.

43. F. 85, Poema en català sobre Sant Joan, esborrany.
44. F. 86-87, "Santa Maria del Pi", versió en net.

45-46. F. 88-92, JACINT VERDAGUER. Notes relatives a edicions de les seves obres.

45. F. 88, "Articles sobre la traducció de Canigó".
46. F. 89-90, 91-92, "Edicions de la Atlàntida".

47-60. F. 93-155, Traduccions de poemes de Jacint Verdaguer. 1880-1893.

47. F. 93-120, L'Atlàntida; traducció parcial al castellà.

48-55. F. 121-134, L'Atlàntida; traducció parcial al francès per Justin Pépratx. Perpinyà 30 de març de 1881-15 de maig de 1882.

48. F. 121, s.d.
49. F. 122-123, 30 de març de 1881.
50. F. 124-125, s.d.
51. F. 126-127, s.d.
52. F. 128-129, 3 de novembre de 1881.
53. F. 130-131, 20 de desembre de 1881.
54. F. 132, 12 d'abril de 1882.
55. F. 133-134, 18 de maig de 1882.

56. F. 135-142, "Traducció inglesa de la 'Introducció' de la Atlàntida, ab lo 'Somni d'Isabel' de Mossèn Jacinto Verdaguer, en lo mateix metro que l'original", per William C. Bonaparte Wyse. Sant Miquel (29 de setembre) de 1880.
57. F. 143-144, "El hilador de oro"; traducció al castellà de Lo filador d'or per Rafael Ruiz López.
58. F. 145, 146-149, RAMON ORTS RAMOS. Carta a Jacint Verdaguer; seguida de traduccions al castellà de tres poemes de Pàtria. 11 de gener de 1893.
Amb el sobre.
59. F. 150-151, RAMON ORTS RAMOS. Carta a Jacint Verdaguer. Benidorm, 4 de març de 1893.
60. F. 152-155, "La golondrina"; traducció al castellà de L'aureneta per Sansón Carrasco. Benidorm, març de 1893.

155 f. ; diverses mesures. Enquadernació pergamí BC.
Procedència: papers extrets dels llibres de la biblioteca de Verdaguer, comprada per l'IEC el 1908.
Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. I, cartes 13, 15, 18, 22, 37 i vol. VIII, cartes 929, 940; carta de J. Verdaguer a F. Sellarès (Vic, gener de 1867), ed. dins La Revista, XIX (1933), p. 36; J. Verdaguer, L'Atlantide, traduit en vers français par J. Pépratx, Paris: Lib. C. Bayle, 1884; f. 86-87 (versió en net de Santa Maria del Pi), ed. dins F. Codina, Gènesi i vicissituds de Barcelona, de Jacint Verdaguer, tesi de llicenciatura dir. per J. Molas, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1994, cap. IV; N. Garolera, "Dos fragments inèdits d'una traducció anglesa de l'Atlàntida", Estudis de llengua i literatura catalana 38 (1999) [=Homenatge a Arthur Terry, 2], p. 137-158; descripció del manuscrit dins J. Massó, i J. Rubió, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, Barcelona: BC, 1989, p. 240-244.