Manuscrits


Manuscrits Verdaguer

A més d'adquirir la biblioteca particular de Jacint Verdaguer, la Biblioteca de Catalunya, gràcies a la col·laboració de generosos donants i per uns criteris favorables d'adquisicions, conserva actualment la major part dels manuscrits verdaguerians existents.

[ manuscrits verdaguerians autògrafs | autògrafs intercalats entre altres col·leccions especials de la Biblioteca de Catalunya | llibres propis anotats i esmenats | documents públics i administratius | manuscrits sobre Jacint Verdaguer ]


Altres eines de cerca

digital Inventari general dels manuscrits verdaguerians

Index de manuscrits verdaguerians de la Biblioteca de Catalunya (Noms propis, possessors, títols d'obres i seleccions)

digital Correspondència de Jacint VerdaguerManuscrits verdaguerians autògrafs

Cada registre de manuscrits inclou, sovint , un recull de documents fruit de l'autor i dels possessors i que sovint no és fàcil poder-ne fer una descripció planera. Per a facilitar-ne l'accés els lectors disposem de tres possibles opcions: (1) una explicació adjunta que destaca els textos presumiblement més atractius; (2) descripció general de l'inventari, on consten tots els documents inclosos en cada registre; i (3) la descripció pormenoritzada feta per Jaume Tió, en cas d'existir.

Ms. 113
Correspondència rebuda i enviada

Ms. 114
Correspondència rebuda

Ms. 288
Correspondència rebuda

Ms. 364
Jovenívoles

Ms. 365
Rondalles i Què diuen els ocells . Inclou: "Colom" (5)

Ms. 366
Obra poètica [ Tió ]
Ms. 367
Rondalles i obra poètica. Espines i flors (7) [ Tió ]
Ms. 368
Obra poètica [ Tió ]
Ms. 369
Obra poètica i prosa [ Tió ]
Ms. 370
Cançons, adagis i opuscles [ Tió ]
Ms. 373
L'Atlàntida . Esborranys i notes.

Ms. 374
L'Atlàntida . Inclou III. Esborrany i versió primerenca.

Ms. 375
Canigó (I-IV) i Notes pirinenques (VI)

Ms. 376
La fugida a Egipte [ Tió ]
Ms. 377
Montserrat i Roser de tot l'any [ Tió ]
Ms. 378
Oda a Barcelona , Al desposorio de D. Claudio López [...] (III) i Caritat (VIII) [ Tió ]
Ms. 379
Santa Eulària i Idil.lis [ Tió ]
Ms. 380
Sant Francesc i Somni de Sant Joan [ Tió ]
Ms. 381
Càntichs , l'esborrany del discurs dels Jochs Florals i Certamen literari de Berga [ Tió ]
Ms. 382
En defensa pròpia" (I, II i III) i Pàtria [ Tió ]
Ms. 383
Visu i documentació administrativa [ Tió ]
Ms. 384
Dietaris a Terra Santa

Ms. 385
Lo lliri de Gràcia [ Tió ]
Ms. 386
Cançons i poesia popular [ Tió ]
Ms. 387
Esborranys i passió [ Tió ]
Ms. 758
Al cel i Flors de Calvari i Lo lliri de Gràcia [ Tió ]
Ms. 767
Articles periodístics

Ms. 950
Barcelona i Lo lliri de Gràcia

Ms. 951
En defensa pròpia i altres textos en prosa

Ms. 1198
Correspondència rebuda per J. Verdaguer i A. Guri

Ms. 1463
Colom (4), viatge al Pirineu de 1883 (7) Inclou esborranys en prosa (IV. Colom) i anotacions de viatges (1883)

Ms. 1464
Llibretes de viatges i cançons populars

Ms. 1465
Notes de viatge pel Mediterrani occidental

Ms. 1466
Notes sobre excursió al Pirineu català

Ms. 1467
Notes de viatge al Pirineu (1882)

Ms. 1528
Correspondència rebuda 1871-1887

Ms. 1529
Correspondència rebuda 1887-1902

Ms. 1531
Correspondència rebuda per Valeri Serra i Boldú

Ms. 1532
Correspondència rebuda per Lluís-Carles Viada
Ms. 1741
Epistolari a Jaume Collell, amb cartes no publicades a Carteig històrich

Ms. 1742
Correspondència de Joaquim Cabot i Rovira

Ms. 1807
Correspondència rebuda. 1878-1901.

Ms. 1808
Catoze esborranys autògrafs de cartes

Ms. 1809
Documentació eclesiàstica
Ms. 1810
Esborranys [ Tió ]
Ms. 1811
Viatge a Europa (1884].
Ms. 1812
Viatge a Extremadura [1882].

Ms. 1813
Extractes de llibres ascètics

Ms. 1814
N'Adaleta , esborrany de rondalla

Ms. 1815
Recull de poemes religiosos.

Ms. 1816
Agenda amb notes i esborranys d'estrofes [ Tió ]
Ms. 1817
Agenda amb notes diverses i esborranys d'estrofes [ Tió ]
Ms. 1818
Poemes i anotacions diverses [ Tió ]
Ms. 1819
Ensenyanses amb les "visions" de Teresa Vilagran.

Ms. 1820
Llibreta de l'almoïner (1878-1891].

Ms. 1821
Llibreta de l'almoïner (1891-1893]

Ms. 1822
Recull de textos i poemes aliens

Ms. 1823
Directori de llibreries

Ms. 1824
Recull de textos i poemes aliens

Ms. 1825
Recull de poesia religiosa

Ms. 1826
Recull de poesia religiosa

Ms. 1827
Comunicats mèdics de la malaltia final

Ms. 1828
Poemes i esborranys [ Tió ]
Ms. 2156
Adoració dels Pastors

Ms. 2215
Cansons de Montserrat , exemplar amb esmenes.

Ms. 2216
LLegenda de Montserrat , exemplar amb esmenes.

Ms. 2223
Tutoria dels germans Duran

Ms. 2281
Carta a Santiago Rusiñol

Ms. 2289
Dalt de la Hermita
Ms. 2422
L'Atlàntida , primer esborrany

Ms. 2299
Carteig amb Benjamín Fernández Medina

Ms. 2423
L'Atlàntida , tercer esborrany
Ms. 2424
L'Atlàntida , segon esborrany

Ms. 2425
L'Atlàntida , primer esborrany en prosa

Ms. 2426
Brins d'espígol , esborrany

Ms. 2427
Brins d'espígol , esborrany

Ms. 2428
Brins d'espígol , esborrany

Ms. 2429
Brins d'espígol , redacció final

Ms. 2433
Canigó

Ms. 2606
Correspondència enviada a Cosme Vidal. 1893-1898

Ms. 2696
Lo somni de Sant Joan galerades corregides

Ms. 2697
Joan Guillamet Tuebols, Búsqueda legendaria a través del poema "Canigó" de Mn. J. Verdaguer

Ms. 3097
Montserrat.

Ms. 3098
Jesús amor [ Tió ]
Ms. 3099
Jesús amor [ Tió ]
Ms. 3100
Eucarístiques [ Tió ]
Ms. 3101
Cor de Jesús [ Tió ]
Ms. 3102
Cor de Jesús [ Tió ]
Ms. 3103
Esborranys de poemes [ Tió ]
Ms. 3104
Flors del Calvari

Ms. 3105
En defensa pròpia

Ms. 3703
Esborranys

Ms. 3704
Vària

Ms. 3722
Esborranys [ Tió ]
Ms. 3881
Correspondència enviada i rebuda. 1879-1897

Ms. 3912
Tres cartes a Valeri Serra i Boldú

Ms. 4018
Marina

Ms. 4345
Textos dedicats al poeta

Ms. 4346
Correspondència rebuda per Joan Molas

Ms. 4350
Correspondència rebuda per Eusebi Güell

Ms. 4353
Recull de poemes (1953)

Ms. 4374
Poema emmarcat

Ms. 4388
Correspondència enviada. [ca. 1880-1902].

Ms. 4517
Correspondència enviada i rebuda.(1865-1899)

Ms. 4520
Poemes i esborranys

Ms. 4521
Còpies d'obra en vers,. alguna esmenada per Verdaguer

Ms. 4522
Obra en prosa

Ms. 4523
Cançons populars i refranys

Ms. 4524
Notes de treball i transcripcionsAutògrafs intercalats entre altres col·leccions especials de la Biblioteca de Catalunya
Ms. 1981
cartes a Salvador Bové

Ms. 2209
cartes a Francesc Matheu

Ms. 2291
autògraf

Ms. 3145
cartes a Magí Verdaguer

Ms. 3284
carta a Antoni Bulbena

Ms. 3300
carta a Ernest Moliné i Brases

Col·lecció d'autògrafs BorràsLlibres propis anotats i esmenats

Ms. 2215
Cansons de Montserrat [ CCUC ]
Ms.2216
Llegenda de Montserrat [ CCUC ]
Documents públics i administratius

Ms 383/13
Propietat intel·.lectual

Documentació eclesiàstica

Ms 383/12
llicències eclesiàstiques

Ms. 3910
expedient bisbat de Vic

Documentació mèdica

Ms 383/14
Dictamen mèdic, signat per 11 metges

Documentació notarial

Ms. 3911
reconeixement notarial de dèbit

Ms. 4525
escriptures notarials

Ms 383/15
testament del 10 de juny de 1902Manuscrits sobre Jacint Verdaguer

Ms. 767
Timoteu Valls

Ms. 1629
Lluís Guarner, Bibliografía de Verdaguer
Ms. 1533
Poemes traduïts al castellà per Lluís-Carles Viada i Lluch

Ms. 1696
Àlbum de dibuixos de Francesc Camps. [ca. 1885]

Ms. 1832
Gaietà Casadevall

Ms. 1983
Bartomeu Sigalés

Ms. 2430
Vidal i Valenciano

Ms. 2698
Pere Ausió

Ms. 2700
Evocacions al Centenari ...

Ms. 3024
Isidre Magriñà

Ms. 3925
Eduard Vivas

Ms. 3927
emissions radioescolars

Ms. 3928,
Ventura Porta Rosés

Ms. 3929,
Maria i Artur Martorell

Ms. 4107,
Pacífic de Vilanova

Ms. 4108,
Catàleg col·lecció MagriñàManuscrits de la Biblioteca de Catalunya. Col·lecció especial Verdaguer


|