Manuscrit 383

 

Manuscrit 383

JACINT VERDAGUER. Obra poètica i documentació personal. [S. XIX-XX].383/1
Jesús infant. Betlem, redacció amb esmenes.
40 f.; 305 x 215 mm. Llibreta, a l'etiqueta "Oferta nº 23", enq. BC.

383/2
Betlem, redacció.
57 f.; 215 x 155 mm. Llibreta, enq. BC.

383/3
Betlem, redacció.
44 f.; 220 x 170 mm. Llibreta, enq. BC.

383/4
Betlem, redacció i esborranys.
24 f.; 215 x 155 mm. (f. 1-18), 220 x 160 mm. (f. 19-64). Enq. BC.

383/5
Betlem, redacció.
40 f.; diverses mesures. Enq. BC.

383/6
Jesús infant, esborranys.
59 f.; diverses mesures. Llibreta, enq. BC.

383/7
Visu, llibreta anomenada d'exorcismes.
Bibl.: M. Condeminas, Els exorcismes i Jacint Verdaguer, Barcelona: Comercial y Artes Gráficas, 1970; J. Junyent, Manuscrits verdaguerians d'exorcismes i visions, vol. I: Llibretes de visions de Teresa, Barcelona: Barcino, 1994 (Biblioteca verdagueriana, 23).
49 f.; 215 x 160 mm. Enq. BC.

383/8
Amadeu Guri, llibreta de comptes, autògrafa de Verdaguer.
56 f.; 305 x 105 mm. Llibreta, enq. BC.

383/9
Llibreta de comptes.
136 f. (f. 121-136 en blanc); 315 x 220 mm. Llibreta, enq. BC.

383/10
Comptes diversos.
35 f.; diverses mesures. Enq. BC.

383/11
Llibretes de comptes.
66 f.; 150 x 110 mm. (f. 1-33), 210 x 160 mm. (f. 34-66). 4 llibretes, enq. BC.

383/12
Llicències eclesiàstiques.
53 f.; diverses mesures. Enq. BC.

383/13
Propietat intel·lectual.
24 f.; diverses mesures. Enq. BC.

383/14
Dictamen mèdic sobre la salut mental de Jacint Verdaguer; signat per Joan Giné i Partagàs, Ignasi Valentí i Vivó, Artur Galceran, Rafael Rodríguez Méndez, Prudenci Sereñana, Eugeni Jaqués, Pere Ribas, Salvador Pubill, Artur Giné, Pere Ribera Mallofré i Arturo Rodríguez y Rodríguez-Moñino. Barcelona, 17 d'octubre de 1895.
18 f.; 320 x 225 mm. Enq. BC.

383/15
Testament autògraf, 16 d'abril de 1887. Escriptura notarial del testament, establert per la notaria de Manuel Borràs. Barcelona, 10 de juny de 1902.
8 f.; diverses mesures. Enq. BC.

383/16
nº 25. Fragments.
Bibl.: P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 293).
. F. 1-65: Eucarístiques.
Ed.: J. Verdaguer, Eucarístiques, amb un pròleg d'A. Vassal, Barcelona: L'Avenç, 1904.
65 f.; diverses mesures.
. F. 66-71: Perles del Llibre d'Amic i Amat.
Bibl.: J. Verdaguer, Perles del Llibre d'Amic e d'Amat, introd. de Miquel dels Sants Oliver, Barcelona: L'Avenç, 1908; Rosalia Guillemas, Ramon Llull en l'obra de Verdaguer, Barcelona: Barcino, 1988.
6 f.; 325 x 220 mm.
. F. 72-83: Flors de Maria.
Ed.: J. Verdaguer, Flors de Maria, Barcelona: Casa de la Caritat, 1902.
12 f.; diverses mesures.
3 plecs de fulls solters.

383/17
nº 26. Fragments, (títol afegit per P. Bohigas).
. F. 1-66: còpies de textos.
66 f.; diverses mesures. A la camisa "Oferta: fragmentos nº 26".
. F. 67-111: Còpies, extractes o traduccions fetes per Verdaguer.
45 f.; diverses mesures. A la camisa "nº 26. Los restos de apuntes J.V.".
. F. 111-183: Lemas, Llibreta amb la descripció i cites de diverses paraules.
72 f.; 215 x 160 mm. Llibreta, a l'etiqueta "Oferta: lemas nº 26".
. F. 184-206: Moral. Estractes, Fragments de definicions sobre conceptes de dret i de moral.
23 f.; 295 x 210 mm. Llibreta, a l'etiqueta "nº 26".
2 llibretes i 2 plecs de fulls solters.

383/18
"37. Biografia".
. F. 1-15: Notes bibliogràfiques.
. F. 16-21: Poesies dedicades a Verdaguer.
. F. 22-30: Poesies copiades per Verdaguer
. F. 31-73: Poesies guardades per Verdaguer.
. F. 74-94: Oracions i reflexions recollides per Verdaguer.
. F. 95-123: Adreces.
. F. 124-130: Notes ortogràfiques.
. F. 131: Premi per l'Atlàntida.
. F. 132-146: Retrats (fotografies)
. F. 147-154: Notes
. F. 155-168: Correspondència rebuda, notes i documentació per a la biografia. Comunicats mèdics de l'última malaltia.
. F. 169-182: Correspondència rebuda.
. F. 183-187: Pròleg d'Apel·les Mestres a una traducció de Verdaguer.
. F. 188-196: Documents de tema verdaguerià.
Antonio F. de Correa. Carta a Felip Mateu, de tema verdaguerià.
Jesús Pabón. Carta a Pere Bohigas, de tema verdaguerià.
Còpia mecanoscrita del discurs de Carles Riba a l'IEC en el cinquentenari de la mort de Verdaguer.
14 plecs de fulls solters.

Mss. 383/16-18 conservats en una capsa amb el títol "Manuscrits originals de mossèn Jacinto Verdaguer 9"; aquesta capsa contenia abans el ms. 381.
Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Bibl.: J.M. de Casacuberta, ed., Epistolari J.V., vol. I, cartes 29, 96, vol. III, carta 304, vol. V, carta 554, vol. VI, carta 612; per als vols. 383/1 383/2, 383/3, 383/4 i 383/5, v. J. Verdaguer, Bethlem, Barcelona: La Ilustració, 1891; R. Pinyol i Torrents, "Pàtria: síntesi i balanç d'una etapa", Anuari Verdaguer 1988.
Nota: per als ms. 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/6 i 383/16, cf. la descripció de P. Tió.