logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Adaptacions i adaptadors

Adaptacions infantils


Canigó

1929
Canigó, Artur Martorell
1986
Canigó, Artur Martorell 1ª edició | 2ª edició
1996
Atlàntida, Aurora Díaz Plaja
1998
Canigó, Artur Martorell
2002
Canigó, Artur Martorell
2003
[Enregistrment sonor] Què diuen els ocells?
2004 Rondalles, Ballesteros

Musicacions [ Llibrets | Música impresa ( Goigs ) |


Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/71