logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Edicions crítiques

1946
Martí de Riquer Eduard Junyent , L'Atlàntida [ tiratge especial, facsímil | tiratge especial ]


1991-1992
Narcís Garolera, Excursions i viatges


1995
Narcís Garolera, Canigó [ 1997 i 2002 ]


2002
Narcís Garolera, L'Atlàntida
Ramon Pinyol, Pàtria


2003
Narcís Garolera, Al cel


2005
Narcís Garolera, Idil·lis i cants místics


2006
Narcís Garolera, Jovenívoles


Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/70