logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Obres completes


1905-1908
Obres complertes ab gran cura ordenades y editades
1913-1925
Obres completes de Mossen Jacinto Verdaguer. Edició popular
1928-1936
Obres completes de Jacinto Verdaguer. Edició definitiva
1943
Obres completes de Jacinto Verdaguer [ 1946, reimpressió ]
1949
Obres completes sumari Sumari Inclou Marià Manent "La poesia de Jacint Verdaguer ", "Carta de M. Menéndez Pelayo"i Joan Bonet Baltà "El sacerdot poeta Jacint Verdaguer" [ recensió, Aramon i Serra | 1964, reimpressió | 1974, reimpressió ]
1995-
Obra completa
2003-2006
Totes les obres [ I. Prosa | II. Poemes llargs, teatre | III. Poesia | IV. Poesia, 2 ]


Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/68