Publicacions pòstumes

1902
digital La mellor corona. Poesies [...] aplegades y ordenades per n'Antoni Busquets y Punset y en Lluís Carles Viada y Lluch
1903
Al cel [ 1903, separata, exemplar BC | 1905 BC Verd. 10-IV-10 | 1906, 2ª edició ; CCUC | 1916? | 1929 | 2003, edició crítica ]
Corpus Christi. Inclou, a més, La Creu de Barcino , La Seu , La Custodia , i La Banda de la reina . Aquestes poesies han estat incorporades a Eucarístiques i Barcelonines .
1904
Eucarístiques [ 1910 | digital 191? | 1929, Còpia | 1952 ]
1905
Rondalles [ Pròleg. Jaume Massó i Torrent [ 19?? | 1921 | 1925 | 1935 | 1945 | 1986, | 1990 | 1992 | 1995 Dibuixos de J. Junceda | 2002 ]
Discursos (1867-1902) [ tiratge especial 1 | tiratge especial 2 ]
1907
Folk-lore. Qué diuen els aucells? Notes esparces. Tradicions. Aforística [ 1933 | 1945, litografies d'Alexandre Coll | 1985 | 2003, inclou disc sonor, també al recull 2004 | 2003 ] digital Colom, seguit de Tenerife Cantic dels cantics, precedit de Els jardins de Salomó
1908
Perles del "Llibre d'Amic e d'Amat" den Ramon Llull, amb una introducció den Miquel S. Oliver. [ * 2007, Casasses i Prats (Edicions 62 | Vilaweb) ]
Els pobres. Els sants
1909
Santa Maria del Pi. Llegenda
1916?
Discursos, articles, pròlegs [ 1936 (bis) ]
1924
Amors d'en Jordi i na Guideta. Poemet jovenívol
1925
Barcelonines. Poesies Jovenívoles: primeres poesias de un fadrì de montanya. Inclou Amors d'en Jordi i na Guideta
Disperses
1929
Carteig histórich. Correspondencia epistolar de Mossen Jacinto Verdaguer a Mossen Jaume Collell
1933
Què diuen els ocells?
1945
Martí de Riquer , "Las cuatro pasiones, traducidas por Verdaguer" en Homenaje a Jacinto Verdaguer en su centenario (1845-1945), Mediterráneo, 9-11 [ ]
1958
Josep Maria de Casacuberta , Escrits inèdits de Jacint Verdaguer
1959-1963
Josep Maria de Casacuberta , Epistolari de Jacint Verdaguer
1978
Amadeu J. Soberanas , Brins d'espígol, separata [ 1981, 1ª edició | 1990 | 1994, 2ª edició
1989
Josep M. Solà i Camps i Ramon Pinyol i Torrens "Set cartes inèdites de Verdaguer a Mistral" en Anuari Verdaguer IV, p. 7-20
1992
digital Narcís Garolera , "Vint cartes de Verdaguer inèdites", en Ausa , volum XV, 128-129, p. 25-44
1994
Josep Junyent i Rafart , Manuscrits verdaguerians de revelacions, exorcismes i visions: i: llibretes de visions de Teresa
1996
Narcís Garolera, Poesies juvenils inèdites de Jacint Verdaguer [ 2002 ]
2002
Correspondència de Jacint Verdaguer. Col·lecció Verdaguer-Panadès 1878-1892[CD-ROM]
Amadeu J. Soberanas, Manuscrits verdaguerians de revelacions, exorcismes i visions: II: quaderns d'exorcismes
Narcís Garolera i Curt Wittlin , Del Canigó a l'Aneto
Narcís Garolera . "Deu poemes inèdits de Jacint Verdaguer" en Estudi General. Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, núm 22, Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats: volum II , p. 517-528. Poemes extrets del manuscrit 367/2 , "Espines y flors"
2005
Narcís Garolera . "Dotze cartes inèdites de Jacint Verdaguer" en Estudis de llengua i literatura catalanes, L (2005), Miscel·lània Joan Veny / 6 , p. 93-103 Cartes extretes de l'arxiu Borràs (Fons especial de la biblioteca de Catalunya, amb 17000 documents)
2006
Francesc Codina . Barcelona. Textos per a un llibre
Narcís Garolera. Jovenívoles ( Llibreria Ona | Diari de Girona )
2007
Enric Casasses i Agnès Prats * Perles (Edicions 62 | Vilaweb)

* En curs d'adquisició. Proveu si ja el teniu disponible!