Col·laboracionspremsa | cartes | discursos | pròlegs | goigs | traduccions


Premsa

L'Atlàntida | La Creu del Montseny | Joventut ( 2 ) | Lo pensament català | Revista catalana | Sarrianès | La Veu de Catalunya


1891
La Veu de Catalunya "La rondalla de Barbazan", (25 de desembre)

1892
Revista catalana "Dues tradicions" (gener de 1892)

1896-1898
L'Atlàntida, director i redactor
[ CCUC 2 | Biblioteca de Catalunya ]

1896
"Lo gafarró" (15 de setembre)
"Records de ma missa nova" (1 d'octubre)

1898
El Sarrianès.

"Una carta" (12 de febrer)

1899-1900
La Creu del Montseny, director i redactor [ Biblioteca de Catalunya ]

1899 , Any I
" La Creu del Montseny", en Núm. 1 (19 de març de 1899), p. 2-3
"La Creu de Catalunya" , en Núm. 2 (26 de març de 1899). , p. 17-18
"Naufrech ditxós. ( full del llibre de miracles )", en Núm. 3 (2 d"abril de 1899). , p. 31
"Sentint un russinyol. (poesía dedicada al Gayter del Llobregat)", en Núm. 5 (16 d"abril de 1899), p. 51
"La herba de la amor", en Núm. 7 (30 d"abril de 1899) , p. 76
"Del poemet 'Santa Eularia'. Lletra " Prefaci: Sr D. Lluis Carles Viada i Lluch" , en Núm. 9 (14 de maig de 1899). , p. 97-100
"La Creu", en Núm. 10 (21 de maig de 1899), p. 109
"Lo Corpus en Argentona" , en Núm. 12 (4 de juny de 1899), p. 133-134
"Lo lliri de Sant Antoni", en núm. 13 (11 de juny de 1899), p. 145. .
"Lo Gayter del Llobregat", en núm. 14 (18 de juny de 1899), p. 158 " 159.
"Al Cardenal Vives", en núm. 19 (23 de juliol de 1899), p. 218 " 219.
"Himne a Sant Lluis", en núm. 24 (27 d"agost de 1899), p. 279 " 280. .
"Dalt de la hermita", en núm. 25 (10 de setembre de 1899), p. 292..
"¿Per què Deu nos bastoneja"", en núm. 27 (24 de setembre de 1899), p. 325..
"Goigs de Nostra Senyora de Ripoll", en núm. 28 (1 d"octubre de 1899), p. 331 " 332..
"Lo Senyor Bisbe de Vich. Doctor Torras y Bages", en núm. 30 (15 d"octubre de 1899), p. 355..
"Llegenda de la Creu del Montseny. Adreçada al Excelentíssim Senyor Bisbe de Barcelona. Doctor Don Josep Morgades i Gili. En la vetllada que li dedicà L"Associació de Católics la nit de Santa Teresa", en núm. 31 (23 d"octubre de 1899), p. 365 " 367. [ Discursos (1867-1902), p. 41-48 ]
"La Creu y la mort", en núm. 32 (29 d"octubre de 1899), p. 377 " 378.
"La Creu y la mort. II", en núm. 33 (5 de novembre de 1899), p. 389 " 390..
"La Creu y la mort. III i últim", en núm. 34 (12 de novembre de 1899), p. 401 " 402..
"La Barretina (Cansó del últim barretinayre de França). al malaguanyat pintor olotí Joaquim Vayreda", en núm. 36 (26 de novembre de 1899), p.
"L"Inmaculada Concepcio", en núm. 38 (8 de desembre de 1899), p. 451 " 452..
"Dalt del Cel", en núm. 39 (17 de desembre de 1899), p. 471..
"Lo Salomonet de les matines", en núm. 40 (24 de desembre de 1899), p. 480..

1900 Any II
"Himne. Escrit pera cantar, ab musica d"en Masó y Goula los alumnes del col.legi " academia de la Sagrada Familia del carrer de la Frenería", en núm. 42 (7 de gener de 1900), p. 3..
"La ma de Sant Joan" , en núm. 43 (14 de gener de 1900), p. 10 " 11.
"Digué l"amich al Amat:", en núm. 45 (28 de gener de 1900), p. 37.
"Raig de Sol", en núm. 48 (18 de febrer de 1900), p. 70..
"Lo Filador d"Or. A en Joaquim Cabot y Rovira", en núm. 49 (25 de febrer de 1900), p. 81.
"Lo cinyell de Sant Tomàs", en núm. 50 (4 de març de 1900), p. 91-92.
"Lo pelegrinet de Santa Teresa", en núm. 51 (11 de març de 1900), p. 102.
"La mort de l"escola", en núm. 53 (25 de març de 1900), p. 130 - 131.
"Diumenge del Ram", en núm. 55 (8 d"abril de 1900), p. 153 - 154..
"Traducció de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist. Segons Sant Joan", en núm. 56 (Dijous Sant de 1900), p. 166 - 168.

1900-1902
Lo Pensament català , director i redactor

1900
"Santa Metchildis", en 10 de juny.
"Ruysbroeck", en 5 d'agost

1901
"Los guitarrers de la Cisa" (11 d'agost)

1902
"Perpetuïnes": (5 de gener) "Enterro de Justí Pepratx" [i] "A la memòria d'en Josep Serra i Campdelacreu"

1901
Joventut. "Abraçant la Creu del Montseny" (12 de setembre)

1902
Boletín de Conferencias de San Luís Gonzaga de Nuestra Señora de Belén "Lo Jesuset de la Rambla (del portal lateral de Betlem" (Juny 1902)

1903
La Veu de Catalunya. "L'alzina del Passeig de Gràcia" (10 de juny)

1904
Joventut "Lo cornamusaire" (7 de gener)Cartes

Secció de manuscrits. Correspondència de Jacint Verdaguer. Inventari Correspondència de Jacint Verdaguer. Inventari

1929
Carteig histórich. Correspondencia epistolar de Mossen Jacinto Verdaguer a Mossen Jaume Collell

1959-1963
Josep Maria de Casacuberta i Joan Torrent , Epistolari de Jacint Verdaguer [ pròlegs de les cartes preliminars | Pròlegs relació de cartes ]

1989
Josep M. Solà i Camps i Ramon Pinyol i Torrens "Set Cartes inèdites de Verdaguer a Mistral" en Anuari Verdaguer IV, p. 7-20

1992
digitalNarcís Garolera , "Vint cartes de Verdaguer inèdites", en Ausa , volum XV, 128-129, p. 25-44

2002
Correspondència de Jacint Verdaguer. Col·lecció Verdaguer-Panadès 1878-1892[CD-ROM]

Narcís Garolera . "Dotze cartes inèdites de Jacint Verdaguer" en Estudis de llengua i literatura catalanes, L (2005), Miscel·lània Joan Veny / 6 , p. 93-103

CapçaleraDiscursos

1867
19 de juny. Font del Desmai Discurs, en Discursos (1867-1902), p. 1-7
1869
"Qui com Déu" en Romans llegit á l'ombra de la font del Desmay | Discursos (1867-1902) p. 9-17

1874
Al cel: memòria de la primera comunió de Moncada [...] integrat en Manuscrit 381/1 , foli 103

1881
Càntich [...] al desposori de D. Claudi López y Da. María Gayón [ (en pergamí) ]
Jocs Florals de Barcelona. Discurs presidencial [ Discursos (1867-1902) pp. 19-36 ]

1886
25 de juny . Certamen Catalanista de Valls en Discurs
11 de novembre. Certamen Catalanista de Sant Martí de Provençals en Discursos (1867-1902) , p. 49-55

1896
17 d'agost. Ateneu Gracienc. Certamen literari "Lo lliri de Gràcia" Discursos (1867-1902) , p. 37-40 | "Un discurs inèdit dels darrers anys" en Garolera, 1996, p. 165-168 ]

1901
13 de maig . Jocs Florals de Lleida "Discurs presidencial" en , Discursos (1867-1902), p. 57-67
24 de juny . Certamen Literari de Berga ."Discurs presidencial" en Discursos (1867-1902) p. 69-80
15 d'agost. Certamen de la Bisbal . "L'Empordà : discurs presidencial" [...] Discursos (1867-1902) p. 81-89
4 d'octubre Certamen del Centre Catalanista Sarrianenc . [ "Les flors de Santa Eulàlia, discurs de gràcies" [...], en Discursos (1867-1902), p. 91-94

1902
12 de gener. Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona . Record necrològic de Joaquim Rubió i Ors [ 1905, Discursos (1867-1902) ]

CapçaleraPròlegs

1882
Joaquim Salarich Verdaguer Efemèrides vigatanas, precedides d'un pròleg de Jacinto Verdaguer

1893
Artur Masriera i Colomer, Poesies ( Catàleg CBUC), signatura exemplar BC: 9-IV-17 [ De l'Art vell y de l'art nou, 2ª edició, 1913 | Catàleg BC | Catàleg CBUC ]

1902
Ramon Masifern i Marcó La Vida al camp : poemet popular ab un prolech de Mossen Jacinto Verdaguer. Barcelona: F. Giró impressor, 1902 [ reimpressió 1929 | catàleg BC ]

1913
Artur Masriera i Colomer, De l'Art vell y de l'art nou , folis 140-164Goigs

Biblioteca de Catalunya

catàleg corrent ( tot | documents gràfics | enregistraments sonors | partitures | textos impresos | cerca lliure ) | rmaterial retrospectiu

CCUC, Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

tot | documents gràfics | enregistraments sonors | partitures | textos impresos | cerca lliure

Universitat de Vic. Biblioteca. Inventari de goigs i cançons del fons Pallàs-AmatTraduccions

1885
Frederic Mistral , digital Nerto [...] traduhit al català per Mossen Jacinto Verdaguer [ 1903 | 1909 | 191? | 1915 ( CCUC ) | 1935 ( 2 ) | 1937 ]
19--?
Exorcismos contra Satanás y los ángeles apóstatas [...]
191-?
Cantic dels cantics, precedit de Els jardins de Salomó