Biblioteca bàsica

Primers contactes amb Verdaguer i la seva obra.

introduccions | antologies | poemes | prosa | biografies | adaptacions | biblioteca infantil

En casos concrets els exemplars del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ("Xarxa") poden ser tan nombrosos i variats que hem optat per presentar la pantalla de consulta per facilitar-ne la consulta manual, prèvia limitació de la consulta a la biblioteca triada.

Introduccions

"Verdaguer, Jacint" dins Nou diccionari 62 de la literatura catalana, p. 760


Antologies

Antoni Comas
Llibre de lectura [ Xarxa | Biblioteca de Catalunya ]
Isidor Cònsul
Els bordons de l'arpa [ Xarxa ]
Narcís Garolera
Homenatge a Jacint Verdaguer, 1845-1902 [ Xarxa ]


Poemes

Aires del Montseny
[ Edicions de 1984 | Xarxa ]
L'Atlàntida
[ Edicicions 62 | Quaderns Crema | Xarxa ]
Canigó
[ Edicions 62 | Quaderns Crema | Xarxa ]
Pàtria
[ Edicions de 1984 | Xarxa ]


Prosa

Dietari d'un pelegrí a Terra Santa
[ Laertes | Proa | Xarxa ]
De Tànger a Sant Petersburg
[ Tusquets | Xarxa ]


Biografies

Sebastià Juan Arbó, La vida tràgica de Mossèn Jacint Verdaguer
[ 2002 | (en castellà) La vida trágica de Mosén Jacinto Verdaguer, 1970 | Xarxa

]


Adaptacions

L'Atlàntida
A. Díaz Plana i Rosa Giner, amb propostes didàctiques [ Xarxa ]

Biblioteca infantil

M. Carme Bernal
Jacint Verdaguer, l'home que creava mons [ 1981 | Xarxa ]


Gener 2007