Manuscrit 3145

  

Epistolari de Magí Verdaguer

    Dins del pdf per a facilitar l’accés àgil a les diferents parts del document podeu activar la pestanya “Bookmarks”  que obre un desplegable que condueix als punts indicats, segons dels números del mateix manuscrit. 

El document inclou:  

Sumari de corresponsals Cartes de Jacint Verdaguer                         

(60) Caire familiar.

(61) Sobre una comunicació amb Víctor Balaguer.

(62) Li remet una carta de Víctor Balaguer on li parla de canvi de destinació professional.

(63) Verdaguer li confirma que ha parlat amb el Rector de  Universitat.

(64-65)Comentaris sobre unes poesies.

(66) Caire familiar.