logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Jacint Verdaguer (1845-1902)

Verdaguer de tot l'any

12 de desembre

Tres viatges tenia jo fets llavors: un a Amèrica, cercant la salut perduda per mí; altre a Tànger i Argèlia, cercant-la per un amic estimat; i el tercer al nord, amb no menys bona i agradable companyia; faltava lo quart braç o, diguem, lo cap a la immensa creu que havia formada a la terra amb mos viatges, i l'hi posí dignament amb lo millor de tots, lo de Jerusalem.
"Pròleg", Dietari d'un pelegrí a Terra Santa
 
Tria un altre dia
Tot l'any
 Jacint Verdaguer

Jacint Verdaguer(+)

Jacint Verdaguer (1845-1902). Escriptor cabdal de les lletres catalanes, autor, entre altres obres, de L'Atlàntida, Canigó, Montserrat, Dietari d'un pelegrí a Terra Santa i dels articles periodístics recollits en el volum En defensa pròpia. En l'obra de Jacint Verdaguer es culmina la Renaixença literària, amb l'entusiasme dels lectors i el reconeixement de la crítica, que descobreixen en la seva obra un català útil tant per a la poesia (èpica, lírica) com per la prosa (narrativa i periodisme)

A Claca podeu trobar:

Claca

Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/252