logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Jacint Verdaguer (1845-1902)

Verdaguer de tot l'any

13 de novembre

Entre eix dolmen i eix altar
amb que ma terra es corona,
lo dia del Sant Roser
amb sa cadena de roses
comptarà vint-i-cinc anys
que allà cantí missa nova
.¿Per què a la plana baixí
després de dir el Sursum corda
amb Jesucrist a les mans,
l'amor que mon pit enyora?
¿Per què a eix món de fang torni
després d'estar en la Glòria?
"Lo dolmen de Sant Jordi. III ", Aires del Montseny
 
Tria un altre dia
Tot l'any
 Jacint Verdaguer

Jacint Verdaguer(+)

Jacint Verdaguer (1845-1902). Escriptor cabdal de les lletres catalanes, autor, entre altres obres, de L'Atlàntida, Canigó, Montserrat, Dietari d'un pelegrí a Terra Santa i dels articles periodístics recollits en el volum En defensa pròpia. En l'obra de Jacint Verdaguer es culmina la Renaixença literària, amb l'entusiasme dels lectors i el reconeixement de la crítica, que descobreixen en la seva obra un català útil tant per a la poesia (èpica, lírica) com per la prosa (narrativa i periodisme)

A Claca podeu trobar:

Claca

Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/252