logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Jacint Verdaguer (1845-1902)

Verdaguer de tot l'any

16 de setembre

Dintre del pou de l'abisme pregon tot despenyant-se
s'escabellen i afonyen los fronts pel llamp ferits,
i, a tall de nuadisses serpents entrelligant-se
se claven verinosos queixals i unglosos dits.
L'Atlàntida "La torre dels titans", versos 61-64
 
Tria un altre dia
Tot l'any
 Jacint Verdaguer

Jacint Verdaguer(+)

Jacint Verdaguer (1845-1902). Escriptor cabdal de les lletres catalanes, autor, entre altres obres, de L'Atlàntida, Canigó, Montserrat, Dietari d'un pelegrí a Terra Santa i dels articles periodístics recollits en el volum En defensa pròpia. En l'obra de Jacint Verdaguer es culmina la Renaixença literària, amb l'entusiasme dels lectors i el reconeixement de la crítica, que descobreixen en la seva obra un català útil tant per a la poesia (èpica, lírica) com per la prosa (narrativa i periodisme)

A Claca podeu trobar:

Claca

Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/252