Jacint Verdaguer (1845-1902)

Verdaguer de tot l'any

22 d'agost

Mon estimadíssim amich y mestre: A la masia del Bach de Collsacabra, ahont he vingut á acompanyar al Sor. Bisbe, nos han arribat, á mi y á ell, los dos riquíssims exemplars del Cansoner*, que ns envia. Los dos l hem llegit; algun romans, tots dos plegats, de vegades sentintne cantar altres de semblants, als traginers que passan per sota la casa o als batedors de l era.
    Ell n ha quedat agradat, jo enamorat com sempre, especialment dels mes bonichs y purificats. ¡Ab quin gran plaher veig que tothom ne parla y tots los periodichs se n ocupan, y com l hauria d animar á V. á publicar habiat un altre volum!
    ¡Quin be tan gran V. podria fer á nostres lletres en aqueixa secada que estan passant y en la ventada que ls amenassa!

* Lo romancer popular de la terra catalana. Volum I. Cançons feudals cavalleresques
"968. De Verdaguer a Marià Aguiló. Pruït, 22 agost 1893", Epistolari de Jacint Verdaguer. Volum VIII (1892-1894)
 
Tria un altre dia
Tot l'any
 Jacint Verdaguer

Jacint Verdaguer(+)

Jacint Verdaguer (1845-1902). Escriptor cabdal de les lletres catalanes, autor, entre altres obres, de L'Atlàntida, Canigó, Montserrat, Dietari d'un pelegrí a Terra Santa i dels articles periodístics recollits en el volum En defensa pròpia. En l'obra de Jacint Verdaguer es culmina la Renaixença literària, amb l'entusiasme dels lectors i el reconeixement de la crítica, que descobreixen en la seva obra un català útil tant per a la poesia (èpica, lírica) com per la prosa (narrativa i periodisme)

A Claca podeu trobar:

Claca