Manuscrit 1810 (Tió)

Manuscrit. 1810

Jacint Verdaguer. Llibreta de butxaca. Descripció de Pere Tió. Llibreta de butxaca (150x110 mm) de fulls ratllats. F.f. 14. Foliació en llapis. La lletra és bastant clara, i els versos sovint presenten algunes guixades i correccions. Per la grandària s’hauria de situar a l’inici del decenni de 1890-1900. Probablement a l’any 1893. Es devia tractar, com la llibreta del ms 1818, d’un manuscrit que s’elaborava al mateix temps, o poc temps abans, dels ms 369 i 377 (de Roser de tot l’any), perquè els poemes de Flors del Calvari d’aquest manuscrit no figuren en aquells, que contenen diferents poemes del llibre. De fet, l’últim poema del manuscrit, en l’edició de Roser de.. porta la datació de “santuari de la Gleva, diada de Nadal de 1893” (Verdaguer sojornà a la Gleva a partir de maig de 1893). En el manuscrit els poemes més abundants són els de Flors del Calvari, i en el pròleg del volum l’autor dóna a entendre que el llibre es començà per Setmana Santa de 1893. Els poemes són esborranys, sense títol, i amb versions una mica canviades respecte del ms 381/19, de Flors del Calvari, redactat majoritàriament el 1894 i 1895. Contingut i comentari. Apareixen diferents temàtiques: en alguns poemes, el símil de les abelles que cerquen la mel i no les espines; en altres, els vituperis i pedregades d’aquest món, que es converteixen en flors celestials; finalment, hi ha comparances florals, per referir-se a l’amor cap a Jesús i Maria. Com s’ha dit els textos constitueixen esborranys i versions primitives de poemes de Flors del Calvari (6) i Roser de tot l’any (5). Els altres (8) són inèdits. F.1r. “¿Donchs com ho feu abelletes divines..” (ms 381/19,47v) (A les abelles, Flors del..)
F.1v.2r. “32 mars,4 set, Preneu. Jesus, lo meu arbre..” (377/V,30r.82v) (Roser de.., 4 set.)
F.2v. “5 set. Puig sou, Jesus, lo meu arbre..” (ms 377/V, f.82r) (ms 3098, f.8v)
F.3v. “23 set. Que be s’esta ab vos aquí..” (ms 369/18, f.36v) (369/17, 102v) (377/V, 86v)
(Roser de tot l’any, 23 setembre)
F.4r. “Quin treball tingue l jueu..” (ms 381/19, f.21v) (Brescant, Flors del Calvari)
F.4v. A Santa Cecilia, “Aucellet que cantas..” (Roser de tot l’any, 22 novembre)
F.5r. “Quan eclipsantse lo sol..” (Lo trèvol, Flors del Calvari) (ms 381/19, f.21v)
F.5v. “Mestre adorable / desde l Estable / me predicau”
F.6v. “Mes d un clavell hi riu..” (ms 377/V, f.40r) (Roser de tot l’any, 17 abril)
F.7v. “A vostre Roser místic..” (Roser de tot l’any, 31 desembre)
F.8v.9r. “L anima pura al Criador unida..”
F.9v.10r. “Lo terrenal vestit.”
F.10v. “Si cap vestit t escau..”,
“Lo lliri es puresa – sa blavor es cel..”
F.11r. Cel, “Quina flor t escau ?..”
F.11v.12r. Avall com l aygua, “Per pujar à una alta serra..” (ms 381/19, f.52v.53r)
(Flors del Calvari)
F.12v.13r. “Forta ha sigut la tempesta..”(ms 381/19, 9v-11r)(La pedregada,Flors del Calvari)
F.13v. “L aliga mira – de fit à fit..” (en llapis porta “Cor de J.”, però no figura en els manuscrits d’aquest recull inèdit)
F.14r. A un papalló, “Tu que vas per lo verger..” (381/19, f.50v) (Flors del Calvari)
F.14v. “A la vesprada – surt lo mussol..”
“De una à una he cullit..”