Manuscrit 382 (Tió)

Manuscrit 382. Jacint Verdaguer: Aires del Montseny (382/21), Pàtria (382/22). 382/21. AYRES DEL MONTSENY. Plec de fulls grans (315x220 mm), ratllats i blancs, amb alguns fulls impresos de mides diferents. F.f. 113. Foliació en llapis. Escriptura en tinta, amb textos acabats que, en general, no presenten fragmentacions. En alguns fulls, distribució irregular del text i correccions en llapis (f.50r-54v, f.69v, f.74r, f.76r.76v). La datació del manuscrit no és uniforme pel mateix fet que es tracta d’un aplec de fulls diferents, segurament recollits a l’hora de preparar l’edició del llibre Aires del Montseny (publicat l’agost de 1901), en el pròleg del qual l’autor ja diu que “hi ha quelcom de mos començaments i també quelcom de mes darreries”. En el manuscrit, però, que no es tracta d’una versió definitiva del llibre, hi predomina la lletra gran, dels voltants de 1900. Verdaguer havia manifestat estar estampant el volum pel desembre de 1900 (Epistolari XI, p.89) i pel gener de 1901 el comença a publicar com a fulletó de la revista Joventut. En efecte, el pròleg (f.10r-13v) i el poema Les alades de la Creu del Monseny (91v-92r) han de ser posteriors a l’excursió que Verdaguer féu al Montseny, el setembre de 1899, amb els redactors de la revista La Creu del Montseny (en canvi, Des del Montseny, llegit en aquesta excursió, en el manuscrit figura en un full imprès de La Veu de Catalunya, f.95r, que porta la data autògrafa de “2-Febrer-95”). També són d’aquesta època les correccions autògrafes als articles de La Creu del Montseny (f.103r-109v) que constituiran l’Apèndix del volum Aires del Montseny. En un altre grup de textos trobem dates de finals del decenni de 1880: “A la pàtria de Llorens..” (1890), La veu del Monseny i Benvinguda (1888), Mon Colomar (1885), A la mort de D.Ll.Roca (1883), Valencia (188..). El text més antic del manuscrit és la correcció autògrafa al Càntic imprès de 1871, Cobles a la Divina Pastora (f.18r), feta en 2ª r (entre 1874 i 1882).

Contingut i comentari. Els textos d’aquest manuscrit corresponen exclusivament al volum Aires del Montseny (1901). Hi predominen alguns temes, com: la significació religiosa i patriòtica de la Creu i del Montseny, els records de la infantesa, i la moralitat religiosa a través de paràboles i dedicatòries als sants. En el manuscrit abunden les versions acabades i definitives dels textos. Això fa que, tot i tractar-se d’un manuscrit incomplet respecte de l’edició del llibre (conté 16 poemes dels 35 del volum, més el Pròleg i l’Apèndix), sembla la versió més definitiva en conjunt: les dates dels poemes són les mateixes en el manuscrit i en el llibre (fins i tot el poema València, que porta la data incompleta de 188..); a més el manuscrit conté, preparats per a l’edició, el pròleg, l’apèndix, l’escrit del censor i la resolució del vicari general. El manuscrit és posterior al 367/8, Flors de montanya, amb el qual es complementa perquè hi figuren 8 dels 19 poemes d’Aires del Montseny que falten en el ms 382/21, i 3 es repeteixen. Semblantment, el ms 367/7, Espines y flors, com el 367/8, és anterior a 1901, quan l’autor encara no tenia definit el títol del recull, i inclou 3 poemes del llibre, dos dels quals no figuren ni al ms 382/21, ni al 367/8, però sí en el ms 3722. També és anterior el ms 369/16, que aplega els esborranys de 5 poemes del llibre. La relació de textos és la següent:

A) Textos d’”Aires del Montseny”
F.1r-4v. “Fa una cinquantena d anys..” (esborrany del text en prosa Plantació de la Creu del
Montseny, que és la 3ª part de l’Apèndix del llibre)
F.8v-9r. Informe del censor i còpia de la resolució del vicari general de la diòcesi.
F.10r-13v. “Cada poble de l’antiga Catalunya tenia..” (Pròleg del llibre)
F.14v-16v. La Veu del Montseny (versió definitiva del poema)
F.17r. Goigs en llahor del gloriós Sant Miquel dels Sants (full imprès, amb correccions)
F.18r-19r. Cobles a la Divina Pastora (full imprès amb correccions) i A la Divina Pastora
(versió autògrafa definitiva) (imprès corregit en ms 379/14, f.6v)
F.20r. Informe (imprès) del censor A.Llor, al vicari general de la diòcesi.
F.21v-24v. Benvinguda (v.def. i esb. a 22r.22v) (ms 367/8, f.2v, imprès)
F.25v-30v. “A la patria de Llorens..” (esb. de Al sr. bisbe de Vic Dr. Torras i Bages)
F.49r. València (versió definitiva)
F.50r-55v. “Ella t prengué al bressol com una estrella..” (esborranys i v.def. de
La Creu de Catalunya)
F.56r-62v. A la mort de Lluis Roca y Florejachs (esborrany i versió definitiva)
F.63r-79v. Goigs de Santa Maria de Ripoll (esborranys i versió definitiva)
F.80r-83v. A la Verge (v.def.) (ms 369/16, f.6v-10r, f.95r-96v)
F.84v-85v. Lo comte Arnau (v.def.)
F.86v-87v. Mon colomar (v.def.)
F.88v-89r. Lo trobador (v.def.) (ms 367/8, f.17v.19r. esb.)
F.91v-92v. Les alades de la Creu del Montseny (v.def.) (ms 367/8,f.42r-44v)
F.93v-94v. Recorts y somnis (v.def.) (ms 369/16, f.21v-24r) (ms 366/2, f.6r)
F.95r. Des del Montseny (imprès, de La Veu de Catalunya, amb afegit autògraf de Verdaguer
indicant que fou llegit “sota la Creu del Montseny, lo 2 de Setembre de 1899..”)
F.97r-102v. La Creu i la mort (text en prosa; esborrany de La Creu del Montseny, 1ª part de
l’apèndix del llibre)
F.103r-109v. Articles impresos, amb correccions autògrafes, de la revista La Creu del Mont-
seny (d’octubre i novembre de 1899) que formaran l’Apèndix d’Aires del Montseny:
F.103v.104r, La Creu del Montseny (1ª part); F.105r-107v, La Creu y la mort (2ª
part); F.108r.109v, Plantació de la Creu del Montseny (3ª part).

B) Altres textos
F.5r. “Sent la ciutat de Bogía la última pàgina..” (text de Verdaguer, en prosa, d’11 ratlles,
que fa una presentació d’un article del Sr.Arabia per a la rev. La Creu del Montseny;
la presentació és publicada, sense el nom de l’autor, en el n.54, 1 abril de 1900, p.142,
de la revista esmentada.
F.6r-7v. “Bonica, encertada y lluminosa ha sigut la idea...” (text inèdit, en prosa, que sembla
destinat a la presentació de la revista La Creu del Montseny; conté el 5è i 6è paràgraf de
la 1ª part de l’Apèndix d’Aires del Montseny).
F.8r.9v. Carta al vicari general de Barcelona, demanant censor per a la publ.d’Aires del Mont-
seny. És escrita en nom de Verdaguer, però la lletra sembla del censor, A.Llor, perquè
al f.9r. hi figura l’informe del censor, amb la mateixa lletra i correccions.
F.47r.48v. Llistat de títols de poemes, la majoria d’Aires del Montseny, alternats amb altres de Barcelonines.
F.50v.52r. “Puix veniu de Ripoll, Prelat insigne..”. Esborrany i versió definitiva, no copiada
per Verdaguer, del poema Endreça al Excm é ilm. Senyor bisbe de Vich (publicat a la
rev. La Creu del Montseny, n.2, 26 mars 1899, p.18)
F.57r-57v. Carta de Joseph Pleyan a Verdaguer (Lérida, 31 enero 1883) convidant-lo a contri-
buir amb alguna composició a la corona poètica en homenatge a Ll.Roca.
F.96r. “Quan seguia la terra catalana..” (poema inacabat, de 12 versos, amb el mateix tema
que la 3ª part de l’Apèndix d’Aires del Montseny)

Finalment, cal indicar que del f.31r. al 40v. hi ha un seguit de poemes impresos d’Aires del
Montseny, sense correccions. Es tracta de fulls arrencats de la 1ª edició del llibre.