Eines i recursos


cercadors ( biblioteques | premsa | tesis doctorals | musicacions | altres materials ) | manuscrits | calaixera Verdaguer-Casacuberta | biblioteca digital | imatges | bibliografies |

Cercadors

Biblioteques

"Verdaguer, Jacint"

Biblioteca de Catalunya , catàleg corrent
autor | títol | matèria | cerca lliure
Catàleg Col·lectius de les Universitats de Catalunya
autor | títol | matèria | cerca lliure
Diputació de Barcelona. Xarxa de bibioteques:
Cerca lliure
Fons de música

Premsa

ARCA . Arxiu de Revistes Catalanes Antigues [ "Verdaguer " | Cerca lliure ]
RACO . Revistes Catalanes en Accés Obert [ "Verdaguer" | Cerca lliure ]
Traces. Llengua i literatura catalana
"Jacint Verdaguer" [ obres presentades i/o comentades | Sobre Jacint Verdaguer | Cerca lliure ]


Anuari Verdaguer
Sumaris
2004 , Núm.12
2002 , Núm.11
2001 , Núm.10 [ 1997-2001 ]
1995 , Núm.9 [ 1996 ]
1993 , Núm.8 [ 1994 ]
1992 , Núm.7
1991 , Núm.6
1990 , Núm.5
1989 , Núm.4
1988 , Núm.3
1987 , Núm.2
1986 , Núm.1


Tesis doctorals

TDX: Tesis Doctorals en Xarxa
[ Cerca lliure ]
Teseo , base de datos de tesis doctorales
[ Cerca lliure | "Verdaguer" (cerca sense depurar) ]

Capçalera

Musicacions

La popularitat de Jacint Verdaguer alimentà i s'enfortí per les adaptacions musicals que, des dels primers moments, posaren en pràctica els compositors.

Francesc Cortès (obra musical)
L'obra musical inspirada en Jacint Verdaguer, Verdaguer 2002 cerca lliure.
Carles Lindin (Goigs)
Verdaguer. Els goigs a Internet

Fons de música a les biblioteques

Biblioteca de Catalunya : inventari de manuscrits musicals | música impresa | enregistraments sonors | cerca lliure

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya: música impresa | enregistraments sonors | cerca lliure

Diputació de Barcelona. Xarxa de bibioteques : ( Cerca lliure )


Altres materials

Epistolari de Jacint Verdaguer J. M. Casacuberta i J. Torrent i Fàbregas
informacióReproducció de sumaris [digital]


Universitat de Vic (poesia dedicada)
         Verdaguer vist pels poetesCalaixera Verdaguer-Casacuberta

La calaixera Verdaguer-Casacuberta conserva el fitxer de treball sobre Verdaguer fet, durant tota la seva vida, per l'investigador Josep Maria Casacuberta.

digital Consultable a la Sala Prat de la Riba, de la Biblioteca de Catalunya.

CapçaleraImatges

Biblioteca de Catalunya
Àlbum Verdaguer
Biblioteca de Catalunya. Verdaguer un geni poètic
Badosa.com
Itinerari fotogràfic
Departament de català . Literatura Llengua ESO. Programari Batxillerat
"Àlbum de fotos del diumenge"
Folgueroles . Ajuntament
Folgueroles. Imatges de la població natal

CapçaleraBibliografies

1912
Raymond Foulché-Delbosc , Robert Dubois, "Bibliographie de Jacinto Verdaguer" a Revue Hispanique 26, 1912
1945
Lluís Guarner [ "Bibliografia general de las obras de Jacinto Verdaguer", Boletín de la Real Academia Española 24 (1945), p. 393-414 | Manuscrit | "Bibliografia general de Jacint Verdaguer" Obres completes , 1949 p. 1529-1550 ]
1946
Pere Bohigas , Primer centenario del nacimiento de Jacinto Verdaguer (1845-1945): Catálogo de la exposición conmemorativa
1957
Rosalia Guilleumas , "Deu anys de publicacions verdaguerianes" en Estudis romànics 1954
1974
Agustín Palau y Claveras , "Verdaguer Santaló (Jacinto)" en Manual del Librero Hispano Americano XXVI. , p. 181-220
1988
Narcís Garolera , "Publicacions verdaguerianes de 1986 (Bibliografia del centenari de 'Canigó')" en Anuari Verdaguer 1987 p. 245-262

Nota: La bibliografia de Jean Gattefossé ( La bibliographie de l'Atlantide [...]) té per temàtica principal el continent mític.

Centro Virtual Cervantes


Octubre 2006