Manuscrit 4525


Manuscrit 4525

Recull d' escriptures notarials referents a la finca dels Penitents, antiga propietat de Francesc Palau i Quer, fundador de la Congregació de Terciaris Carmelites, comprada per Jacint Verdaguer el 1893. Barcelona, [ca. 1953].4525/1
"Escrituras de los terrenos de San Ginés de Horta pertenecientes a nuestro V. padre fundador. Carmelitas descalzas misioneras"; còpia simple, lliurada per Cruz Usatorre i Gràcia, notari de Barcelona; al f. 1, anotacions de J.M. de Casacuberta sobre el testament de Verdaguer. Barcelona, [195-].
22 f., 1 f. plegat ; 280 x 210 mm. Text mecanografiat. Coberta de cartolina folrada, amb un gravat del fundador.

4525/2
"Copia simple parcial de la escritura de venta otorgada por don Luis Mariano Creus como apoderado de Don Gabriel Brunet y Castellá y otros ante el que fue notario de esta ciudad Don Rafael de Vilaclara y Gibert, con fecha 7 de marzo del año de 1892", lliurada per Cruz Usatorre y Gracia, notari de Barcelona. Barcelona, 16 d'abril de 1953.
6 f. ; 305 x 210 mm. Text mecanografiat.

Procedència: donatiu Joan Torrent i Fàbregas; havia pertangut a J.M. de Casacuberta.