Manuscrit 4523


Manuscrit 4523

JACINT VERDAGUER, Transcripcions de cançons populars; llistes de mots i de refranys. [ca. 1870-1900].4523/1
Transcripcions de cançons populars.
1. "Encís del cant", sentida a Riudeperes (Osona); amb transcripció de Josep M. de Casacuberta. [ca. 1861-1890].
3 f. ; diverses mesures.
Bibl.: ed. dins M. Milà i Fontanals, Romancerillo catalán, Barcelona, 1882, p. 164-165; J.M. de Casacuberta, ed., Jacint Verdaguer, col·lector de cançons populars, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1947-1948, p. 33.
2. [El robo de Moragas]. [ca. 1861-1870].
1 f. ; 155 x 115 mm.
Bibl.: ed. dins M. Milà i Fontanals, Romancerillo catalán, Barcelona, 1882, p. 328-329 (núm. 346); J.M. de Casacuberta, ed., Jacint Verdaguer, col·lector de cançons populars, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1947-1948, p. 123 (núm. 68).
3. "En Serrallonga". [ca. 1861-1870].
1 f. ; 160 x 100 mm.
Bibl.: ed. dins M. Milà i Fontanals, Romancerillo catalán, Barcelona, 1882, p. 95-96 (núm. 107); J.M. de Casacuberta, ed., Jacint Verdaguer, col·lector de cançons populars, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1947-1948, p. 118 (núm. 33); J. Massot, ed., Inventari de l'Obra del Cançoner popular de Catalunya, vol. 4: Materials, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, p. 165.
4. "L'Enramada"; amb el nom de l'informant, Benet Sistach, i del lloc de recollida, Masana. [ca. 1861-1870].
1 f. ; 145 x 90 mm.
5. Cançó sobre una noia de Solsona. [ca. 1861-1870].
2 f. ; 155 x 105 mm.
6. Cançó popular. [ca. 1861-1870].
2 f. ; 150 x 100 mm.
Bibl.: ed. dins J. Massot, ed., Inventari de l'Obra del Cançoner popular de Catalunya, vol. 4: Materials, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, p. 684.
7. Cançó sobre Carnestoltes. [ca. 1870-1880].
2 f. ; 215 x 155 mm.

4523/2
Anotacions de caire lingüístic. [ca. 1861-1870].

1. Llista de mots.
1 f. ; 310 x 215 mm.
2. Llista de refranys recollits a la plana de Vic.
3 f. ; diverses mesures.

16 f. ; diverses mesures.

Procedència: donatiu Joan Torrent i Fàbregas; havia pertangut a J.M. de Casacuberta.