Manuscrit 4520


Manuscrit 4520

JACINT VERDAGUER
Versions en net i esborranys de poemes, alguns inèdits; llistats de poemes de l'obra Idilis i cants místics.
[ca. 1861-1890].1. Esborrany d'un poema en record dels seus pares i germans morts; amb transcripció de Josep M. de Casacuberta. [ca. 1871].
4 f. ; 220 x 140, 220 x 155 mm.
2. Esborrany d'un poema sobre sant Jofre; al f. 2v, Notes extretes de les Acta Sanctorum. [ca. 1870-1880].
2 f. ; 205 x 130 mm.
3. Esborrany d'un poema sobre un rossinyol. [ca. 1861-1880].
1 f. ; 200 x 125 mm.
4. Versió en net d'un poema d'Idilis i cants místics.
1 f. ; 135 x 105 mm.
Bibl.: J. Verdaguer, Idilis y cants místichs, Barcelona: Llib. d'E. Riera, 1879.
5. "Mallorca". [1874].
1 f. ; 210 x 135 mm.
Bibl.: ed. dins J. Verdaguer, Pàtria, Barcelona: A. Verdaguer, 1888, p. 185-187.
6. Esborranys de poemes nadalencs.
1 f. ; 215 x 150 mm.
Bibl.: les versions acabades ed. dins J. Verdaguer, Jesús infant: Betlem, Barcelona: Llib. Bastinos, 1891, i dins J. Verdaguer, Roser de tot l'any, Barcelona: La Catalana, 1895.
7. Versió en net d'un poema.
1 f. ; 205 x 130 mm.
8. Esborrany del poema La lluna.
1 f. ; 210 x 145 mm.
9. Esborranys de poemes, probablement de l'obra Canigó.
2 f. ; 105 x 135 mm.
10. Esborrany d'un poema a la Mare de Déu de la Mercè.
1 f. ; 215 x 155 mm.
11. Esborrany del poema Roma.
2 f. ; 210 x 135 mm.
12. "Jesús y l'ànima", traducció.
1 f. ; 195 x 130 mm.
Bibl.: J. Verdaguer, Idilis y cants místichs, Barcelona: Llib. d'E. Riera, 1879, p. 172-173.
13. Esborranys de poemes; f. 3v-5v, "La gavina del port"; f. 6v-7r, "Marina". [ca. 1861-1880].
8 f. ; 215 x 135 mm. Quadern.
14. "Vora la mar", versió en net, amb alguna esmena.
2 f. ; 210 x 135 mm.
Bibl.: J. Verdaguer, Flors del calvari, Barcelona: Henrich, 1896, p. 147-149.
15. "La batalla de Lepant", premi Creu d'Or dels Jocs Florals de 1873, versió en net.
2 f. ; 270 x 210 mm.
Bibl.: ed. dins Los Jocs florals de la Llengua Catalana en l'any XVn de llur restauració, Barcelona: La Catalana, 1873, p. 115-119; J. Verdaguer, Pàtria, Barcelona: A: Verdaguer, 1888, p. 78-84.
Procedència: Fons Marià Aguiló.
16. "Mon àlbum" i "A un viatger", versions en net. Barcelona, 4 de febrer de 1882.
2 f. ; 210 x 130 mm.
Bibl.: J. Verdaguer, Idilis y cants místichs, 2a ed., Barcelona: J. Jepús, 1882, p. 194 i 208-210.
17. "Passió" i "Espasas de dolor", versions en net, amb algunes esmenes. [ante 1873].
3 f. ; 270 x 210 mm.
Bibl.: J. Verdaguer, Passió de Nostre Senyor Jesuchrist, Barcelona: Tipografia catòlica, 1873.
18. "Plor de la tòrtora", premi Viola d'or i argent dels Jocs florals de 1873, versió en net.
2 f. ; 210 x 135 mm.
Bibl.: ed. dins Los Jocs florals de la Llengua Catalana en l'any XVn de llur restauració, Barcelona: Estampa catalana, 1873, p. 83-85; J. Verdaguer, Idilis y cants místichs, Barcelona: Llib. d'E. Riera, 1879, p. 154-158.
19. "A Jesús crucificat".
2 f. ; 205 x 135 mm.
Bibl.: J. Verdaguer, Idilis y cants místichs, Barcelona: Llib. d'E. Riera, 1879, p. 147-150.
20. "Anyoransa. A J. Coll y Vehí", esborrany. [ca. 1876].
2 f. ; 210 x 130 mm.
Bibl.: J. Verdaguer, Idilis y cants místichs, Barcelona: Llib. d'E. Riera, 1879.
21. "Jesús als pecadors", versió en net, aamb algunes esmenes d'altra mà.
2 f., 210 x 150 mm.
Bibl.: J. Verdaguer, Idilis y cants místichs, Barcelona: Llib. d'E. Riera, 1879, p. 126-129.
22. Esborranys de poemes.
1 f. ; 310 x 225 mm. Escrit al verso d'un fragment de full imprès amb el poema Als estudiants.
23. Llistat de poemes inclosos a Idilis i cants místichs, amb cancel·lacions.
1 f. ; 205 x 130 mm.
24. Llistat de poemes d'Idilis i cants místichs, amb esmenes i cancel·lacions.
1 f. ; 320 x 225 mm.
25. Llistat de poemes d'Idilis i cants místichs,amb esmenes i cancel·lacions.
2 f. ; 210 x 135 mm.

48 f., diverses mesures.

Procedència: donatiu Joan Torrent i Fàbregas; havia pertangut a J.M. de Casacuberta.