Manuscrit 4517


Manuscrit 4517

JACINT VERDAGUER. Correspondència enviada i rebuda. 30 cartes. 1865-1899.1-21. Correspondència enviada.
1. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Mas Tona, 30 de juliol de 1865.
2. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Maig de 1866.
3. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Gener de 1867.
4. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Mas Tona, 25 de desembre de 1868.
5. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Abril de 1869.
6. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Can Tona, 8 de febrer de 1871.
7. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló.
8. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Can Tona, 22 de maig.
9. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Can Tona, 8 d'agost.
10. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Vinyoles d'Orís, s.d.
11. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló.
12. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló; amb una nota de Jaume Collell.
13. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Vic, 3 d'agost.
14. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Port de Cadis, 26 de desembre.
15. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Cadis, 17 de febrer.
16. JACINT VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. 22 d'agost de 1893.
17. JACINT VERDAGUER. Carta a Josep Batlles i Fontanet. La Gleva, 30 de març de 1895.
Amb el sobre.
18. JACINT VERDAGUER. Carta a Francesc Pelagi Briz. Barcelona, 5 de febrer de 1878.
19. JACINT VERDAGUER. Carta a Francesc Cortès. 13 d'agost de 1871.
20. JACINT VERDAGUER. Carta a Valeri Serra i Boldú.
Amb el segell "Bergós, advocat".
21. JACINT VERDAGUER. Carta a Leonci Soler i March.
Amb el sobre, un rebut i un llistat de llibreters manresans.

22. JACINT VERDAGUER. Carta a una señora, fragment.
23. JACINT VERDAGUER. Carta, fragment. 22 de desembre de 1886.
24. JACINT VERDAGUER. Targeta de visita.

25-30. Correspondència rebuda.

25. WILLIAM C. BONAPARTE WYSE. Carta a Jacint Verdaguer. 29 de setembre de 1880.
26. JAUME COLLELL. Carta a Jacint Verdaguer. Vic, 27 de juny de 1885.
27. JAUME COLLELL. Carta a Jacint Verdaguer; amb una nota de Pere Nanot. Barcelona, 27 d'abril de 1870.
28. JOAN MAÑÉ I FLAQUER. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 27 d'octubre de 1890.
29. FRANCESC MASFERRER. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 20 de gener de 1865.
30. FRANCESC MASFERRER. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 13 de juny de 1865.

31. JOSEP SERRA I CAMPDELACREU. Carta a Jacint Verdaguer; amb notes autògrafes de Verdaguer en els espais en blanc. Barcelona, 20 de novembre de 1867.
32. JOSEP VERDAGUER. Carta a Marià Aguiló. Folgueroles, 25 de març de 1871.
33. MANUEL F. MIGUÉLEZ, O.S.A.. Carta a Pascual Sala. Saturrarán (Guipúscoa), 25 de juliol de 1899.
34. [Un amic provençal], Fragment de carta a Jacint Verdaguer; traducció al català de mà de Verdaguer.

32 cartes ; diverses mesures.

Procedència: havia pertangut a Josep Maria de Casacuberta; donatiu de Joan Torrent i Fàbrega.

Bibl.: J.M. Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. I, cartes 1, 5, 7, 10, 14, 20, 23, 25, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 55, 56, 60, 64 i Apèndix II; vol. II, carta 125; vol. III, carta 230; vol. V, carta 467; vol. VIII, carta 968; vol. IX, carta 1056; vol. X, carta 1359; vol. XI, carta 1450, 1511 bis.