Manuscrit 4346


Manuscrit 4346

Correspondència. [Finals s. XIX].1. JACINT VERDAGUER. Carta a Joan Molas.
Amb el sobre.
2. JACINT VERDAGUER. Carta a Joan Molas.
Amb el sobre.
3. JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Joan Molas.
Amb el sobre.
4. JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Joan Molas.
Amb el sobre.
5. ALPHONSE ROQUE-FERRIER. Carta a Jacint Verdaguer; còpia, probablement traduïda, de mà de Verdaguer. Montpeller, 10 de novembre de 1895.
6. JACINT VERDAGUER. Carta a un amic no especificat.

Diverses mesures.

Procedència: les cartes 1-5 són donatiu de Lina Moles i Eixarch; la carta 6 prové del llegat de Leandre Cervera.
Bibl.: la carta 5 ed. dins J. Aladern, Verdaguer vindicat, Barcelona: Lo teatro regional, 1896, p. 47.