Manuscrit 4345


Manuscrit 4345

Còpies de textos dedicats a Verdaguer i esborrany d'un article. [ca. 1895-1896].1. F. 1-2, "Verdaguer i els felibres montpellerins", text en prosa; còpia de mà de Verdaguer.
2. F. 3, "A Jacinto Verdaguer", poema dedicat a Verdaguer per un grup de felibres; còpia de mà de Verdaguer.
3. F. 4-6, JACINT VERDAGUER. Esborrany de l'article IV de En defensa pròpia. Un sacerdot calumniat.

6 f. ; 330 x 220 mm.

Procedència: donatiu de Lina Moles i Eixarch.
Bibl.: el doc. 2 ed. dins Lo teatro regional 5(207) (1896), p. 26; J. Verdaguer, En defensa propia: colección de las cartas al Noticiero y a La Publicidad, Barcelona: L'Avenç, 1895; cf. En defensa de mosén Jacinto Verdaguer. Dictamen pericial. Como se vuelve loco a un cuerdo. Mensaje-protesta de los felibres de Montpellier, Barcelona, 1895.