Manuscrit 4018


Manuscrit 4018

JACINT VERDAGUER. Marina. [ca. 1879].Poema dedicat a Arturo Cuyás Armengol.
1. F. 2-3, "Marina, poesia escrita en lo Golfo de las Yeguas després de donar sepultura en lo mar a una noyeta d'aqueix nom en lo mateix dia del seu naixement".
2. F. 4, ANTONIO CUYÁS ARMENGOL. Carta a Julio Gibert, amb que li remet el poema dedicat al seu germà. Madrid, 18 de març de 1930.

4 f. ; diverses mesures.

Procedència: havia pertangut a Josep Camps.
Bibl.: ed. dins J. Verdaguer, Idilis y cants místichs, Barcelona: Llib. d'E. Riera, 1879, p. 30-31.