logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Manuscrit 3912


Manuscrit 3912

JACINT VERDAGUER. Tres cartes a Valeri Serra i Boldú. 1898-1901.1. F. 1-2, JACINT VERDAGUER. Carta a Valeri Serra i Boldú. 19 d'agost de 1898.
2. F. 3-4, JACINT VERDAGUER. Carta a Valeri Serra i Boldú. 17 de setembre de 1900.
3. F. 5-7, JACINT VERDAGUER. Carta a Valeri Serra i Boldú. 9 de maig de 1901.
Amb un sobre.

7 f. ; diverses mesures. Enq. protecció pergamí BC.
Procedència: havia pertangut a Manuel Lladó i Carrenyo; compra de la Direcció de Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat.
Bibl.: J.M. Casacuberta, ed., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. X, carta 1348; vol. XI, carta 1421, 1454.


Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/204