Manuscrit 3910


Manuscrit 3910

Correspondència rebuda al Bisbat de Vic en relació majoritàriament amb el procés a Verdaguer
[1874]-1897.


Ms. 3911
Transcripció de M. Alemany i Balcells, vicari general de Vic. 43 documents.
1. F. 1, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Jaume Serra i Jordi. Sant Sebastià, 24 de juliol de 1891.
2. F. 2-3, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Collell. Barcelona, 20 de desembre de 1876.
Original i còpia mecanografiada.
3. F. 4-5, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Collell. Barcelona, 13 d'abril.
Còpia mecanografiada; una nota d'Amadeu Soberanes indica que l'original ja no hi era quan el manuscrit fou lliurat a la BC el 17 de juliol de 1991.
4. F. 6-7, Poema; còpia de mà de Verdaguer.
Original i còpia mecanografiada.
5. F. 8-9, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Serra. Casa Tejada (Las Cabezas, Cáceres), 25 de novembre de 1882.
Original i còpia mecanografiada.
6. F. 10-11, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Serra i Jordi. Barcelona, 4 de febrer de 1894.
Original i còpia mecanografiada.
7. F. 12-13, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Serra i Jordi. Barcelona, 24 de febrer de 1886.
Original, amb el sobre, i còpia mecanografiada.
8. F. 14-15, JACINT VERDAGUER. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. 15 de març de 1892.
Original i còpia mecanografiada.
9. F. 16-17, JACINT VERDAGUER. Carta a Claudi López, Marquès de Comillas. 31 de gener de 1894
Original i còpia mecanografiada.
10. F. 18-19, ANTONIO DE SATRÚSTEGUI. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 27 de febrer de 1894.
Original i còpia mecanografiada.
11. F. 20-21, CLAUDI LÓPEZ, Marquès de Comillas. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. Madrid, 29 de febrer de 1894.
Original i còpia mecanografiada.
12. F. 22-23, JACINT VERDAGUER. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. Santuari de la Gleva, 2 de març de 1894.
Original i còpia mecanografiada.
13. F. 24-25, JACINT VERDAGUER. Carta a Emilio Ruiz. Santuari de la Gleva, 2 de març de 1894.
Original i còpia mecanografiada.
14. F. 26-27, JACINT VERDAGUER. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. Santuari de la Gleva, 2 de juliol de 1894.
Original i còpia mecanografiada.
15. F. 28-29, JACINT VERDAGUER. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. Santuari de la Gleva, 12 de gener de 1895.
Original i còpia mecanografiada.
16. F. 30-31, JACINT VERDAGUER. Carta als srs. López y Lleonart. 28 de gener de 1895.
Original i còpia mecanografiada.
17. F. 32-33, JACINT VERDAGUER. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. 31 de març de 1895.
Original i còpia mecanografiada.
18. F. 34-35, JOSEP TORRAS I BAGES. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. Barcelona, 18 de març de 1895.
Original i còpia mecanografiada.
19. F. 36-37, JOAQUIM PUJOL. Carta a Jaume Serra i Jordi. Barcelona, 1 d'abril de 1895.
Original i còpia mecanografiada.
20. F. 38-39, EMILIO RUIZ. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. Barcelona, 11 de miag de 1895.
Original i còpia mecanografiada.
21. F. 40-41, JACINT VERDAGUER. Pagaré a favor dels srs. López y Lleonart; amb la indicació de rebut dels destinataris.
Original i còpia mecanografiada.
22. F. 42-43, NARCÍS VERDAGUER I CALLÍS. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic.
Original i còpia mecanografiada.
23. F. 44-45, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Serra i Jordi. 3 de juliol de 1895.
Original i còpia mecanografiada.
24. F. 46-47, [Un membre del Tribunal eclesiàstic], Nota referent a la continuació del procés de Verdaguer.
Original i còpia mecanografiada.
25. F. 48-49, JAUME SERRA I JORDI. Carta a Jacint Verdaguer. Vic, 1 de juliol de 1895.
Original i còpia mecanografiada.
26. F. 50-51, NARCÍS VERDAGUER I CALLÍS. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic.
Original i còpia mecanografiada.
27. F. 52-53, NARCÍS VERDAGUER I CALLÍS. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. Barcelona, 30 de març de 1896.
Original i còpia mecanografiada.
28. F. 54-55, JACINT VERDAGUER. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic.
Original i còpia mecanografiada.
29. F. 56-57, JACINT VERDAGUER. Carta a Serafino Cretoni, nunci de sa santedat; còpia d'una altra mà. Barcelona, 12 d'agost de 1896.
Original i còpia mecanografiada.
30. F. 58-59, JOSEP MORGADES, bisbe de Vic. Carta a Ramon Font. Vic, 5 de setembre.
Original i còpia mecanografiada.
31. F. 60-61, JOSEP MORGADES, bisbe de Vic. Carta a Jacint Verdaguer; còpia de la mateixa mà que la carta 29. Vic, 5 de setembre de 1896.
Original i còpia mecanografiada.
32. F. 62-63, JACINT VERDAGUER. Carta a Ramon Font. Vigilia del naixement de la Verge (7 de setembre) de 1896.
Original i còpia mecanografiada.
33. F. 64-65, JACINT VERDAGUER. Carta a Ramon Font. 12 de setembre de 1896.
Original i còpia mecanografiada.
34. F. 66-67, JACINT VERDAGUER. Carta a Ramon Font. 28 de setembre de 1896.
Original i còpia mecanografiada.
35. F. 68-69, JACINT VERDAGUER. Declaració d'obediència al bisbe de Vic. Barcelona, dia de sant Miquel (29) de setembre de 1896
Original i còpia mecanografiada.
36. F. 70-71, Proposta de text de declaració d'obediència al bisbe de Vic tramesa a Jacint Verdaguer; còpia de la mateixa mà que la cartes 29 i 31.
Original i còpia mecanografiada.
37. F. 72-73, JACINT VERDAGUER. Carta a Ramon Font; indica que tramet adjunt document telegràfic. 29 de setembre de 1896.
Original i còpia mecanografiada.
38. F. 74-75, Nota per a telegrama.
Original i còpia manuscrita.
39. F. 76-77, SALVADOR CASAÑAS, bisbe d'Urgell. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. Urgell, 10 de gener de 1897.
Original i còpia mecanografiada.
40. F. 78-79, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Serra i Jordi. Santander, 11 de maig.
Original i còpia mecanografiada.
41. F. 80-81, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Serra i Jordi. Badia de Cadis, 7 de febrer.
Original i còpia mecanografiada.
42. F. 82-83, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Serra i Jordi. Cadis, vigilia de nadal (24 de desembre.
Original i còpia mecanografiada.
43. F. 84-85, EMILIO RUIZ. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. Olesa de Montserrat, 14 de març de 1895.
44. F. 87, Nota d'Amadeu Soberanes indicant que el document notarial que s'hi trobava ha estat registrat com a ms. 3911.

[4] f. en blanc + [44] f. + [4] f. en blanc ; 435 x 318 mm. La transcripció mecanografiada conté alguns errors. Enq. tela.
Procedència: havia pertangut a la Cúria Episcopal de Vic.
Bibl.: J.M. Casacuberta, ed., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. I, cartes 63, 68; vol. V, carta 537; vol. VIII, carta 1001, 1013, 1014, 1016, 1034; vol. IX, cartes 1076, 1078, 1090, 1110; vol. X, cartes 1229, 1236, 1237, 1239, 1246, 1248; M. Monjas, Documentos inéditos acerca de Mosen Jacinto Verdaguer, Barcelona: Juventud, 1933, p. 350-351, 364, 368, 369, 377, 399-401, 405, 413-415; J.M. Solà i Camps, "El misteri dels documents verdaguerians de la Cúria de Vic", dins Avui, 25.4.1984.