Manuscrit 3881


Manuscrit 3881

Correspondència enviada i rebuda per Jacint Verdaguer. 1879-1897.



22 cartes, 3 targetes de visita i galerades d'algunes de les seves obres.
1. F. 1-2, JACINT VERDAGUER. Carta a Manuel Mercader i Arroyo, bisbe de Menorca. 9 de febrer de 1879.
Resposta a una carta de l'1 de febrer de 1879, una còpia de la qual es reprodueix al final amb algunes variants.
2. F. 3-4, JACINT VERDAGUER. Carta a Manuel Mercader i Arroyo, bisbe de Menorca. 17 de juliol de 1879.
3. F. 5, MANUEL MERCADER I ARROYO, bisbe de Menorca. Poema dedicat a Jacint Verdaguer.
4. F. 6-7, JACINT VERDAGUER. Carta a Magí Cornet.
5. F. 8, JACINT VERDAGUER. Carta.
6. F. 9-10, JACINT VERDAGUER. Carta a Francesca Verdaguer i Santaló.
7. F. 11-13, JACINT VERDAGUER. Carta a Manuel de Bofarull i de Sartorio. 18 de maig de 1887.
Adjunta un himne titolat "Sequitur Oratio Beatae Mariae", en llatí.
8. F. 14-15, JACINT VERDAGUER. Carta a Francisco Xavier Godó, director de la revista L'Aureneta.
9. F. 16, JACINT VERDAGUER. Carta a Antònia Rodríguez de Ureta.
10. F. 17-18, JACINT VERDAGUER. Carta a Joan Batlle.
11. F. 19-20, JACINT VERDAGUER. Carta a Alexandre de Riquer. 19 de gener de 1894.
12. F. 21-22, JACINT VERDAGUER. Carta a Joan Batlle. 8 de març de 1895.
13. F. 23-24, 25, JACINT VERDAGUER. Carta a Josep C. Fernández. 30 de novembre de 1895.
Amb el sobre.
14. F. 26-27, JACINT VERDAGUER. Carta a Josep Morgades, bisbe de Vic. 3 de juny de 1899.
15. F. 28, JACINT VERDAGUER. Carta a Josep Escrig de Oloriz. 3 d'abril de 1898.
16. F. 29, JACINT VERDAGUER. Carta a Joan Batlle.
17. F. 30, JACINT VERDAGUER. Carta a Alexandre de Riquer.
18. F. 31-32, JACINT VERDAGUER. Carta a Joan Batlle.
19-21. F. 33-38, JACINT VERDAGUER. Galerades dels llibres Idilis, Càntichs i Flors de Maria; amb una nota a Anton Busquets i Punset.
22. F. 39, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Enric Morera.
23. F. 40, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita al director del setmanari La Veu de la Comarca, Francesc Mestre i Noè.
24. F. 41, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita.
25. F. 42, 43, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Jacint Comella.
Amb el sobre.
26. F. 44, Sobre enviat a Agustí Vassal. Perpinyà.
27. F. 45, MARTÍ ORRA. Carta a Jacint Verdaguer. Vilanova de Sau, 24 de novembre.
28. F. 46-47, MARTÍ ORRA. Carta a Jacint Verdaguer.
29. F. 48-49, FRANCISCA VERDAGUER DE LLUSÀ. Carta a Jacint Verdaguer. Folgueroles, 25 de novembre.
30. F. 50, JACINT PALOU. Carta a Narcís Verdaguer i Callís.
Al verso, poema de mà de Francesc Matheu.

50 f. ; diverses mesures.
Procedència: havia format part de la biblioteca verdagueriana de Bartomeu Sigalés; els núms. 8 i 29 havien pertangut a la col×lecció d'autògrafs Segura.
Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. VI, carta 618; vol. VII, carta 758; vol. VIII, carta 973; vol. IX, cartes 1084, 1164; vol. X, carta 1383; vol. XI, cartes 1481, 1503, 1504, 1514, 1516, 1528, 1529 J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. XI, carta 1481.