logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Manuscrit 3105


Manuscrit 3105

JACINT VERDAGUER. En defensa pròpia, [ca. 1895-1897].


En defensa pròpia, esborranys i versions en net.
3105/1
F. 1-21, Esborranys d'articles.

3105/2
F. 22-38, Versions en net de dos articles.

3105/3 "En defensa propia y recortes de prensa varia", retalls d'articles publicats a La Publicitat entre 1895 i 1897.
11 f., 310 x 210 mm. Llibreta.

38, 11 f. ; diverses mesures. Amb retalls dels articles publicats a la premsa enganxats. 2 plecs de fulls solters i 1 llibreta.
Procedència: donatiu de Jules Parés, fill d'Alfons M. Parés, director de La Opinión.
Bibl.: cf. J. Verdaguer, En defensa propia, dins Obres complertes, Barcelona: J. Agustí, 1907, vol. VI, p. 215-338; N. Garolera, Sobre Verdaguer, Barcelona: Empúries, 1996, p. 203.


Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/198