logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Manuscrit 3100


Manuscrit 3100

JACINT VERDAGUER. Eucarístiques,. [ante 1901].Eucarístiques, esborranys amb esmenes i cancel·lacions
75 f. ; 210 x 155 mm. Llibreta.

Procedència: havia pertangut a la família Gibert Valls, d'Olot.
Bibl.: J. Verdaguer, Eucarístiques, próleg d'A. Vassal, Barcelona: L'Avenç, 1904; R. Guilleumas, "Troballa de les tres últimes obres de Mossèn Cinto Verdaguer", Sant Jordi 100 (1977), p. 4-17; R. Pinyol, "Entorn de dues obres inacabades de Verdaguer: Jesús Amor i Cor de Jesús", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 135-156 (p. 135); P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 293).
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 163-165.


Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/193