logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Manuscrit 3098


Manuscrit 3098

JACINT VERDAGUER. Jesús Amor. [ca. 1879-1900].


Ms. 3099

"Jesús Amor. Amor de Jesús", amb esmenes i cancel·lacions.
36 f. (f. 14-17 encartats) ; 210 x 155 mm. Llibreta-índex

Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 153-155.
Procedència: havia pertangut a la família Gibert Valls, d'Olot.
Bibl.: R. Guilleumas, "Troballa de les tres últimes obres de Mossèn Cinto Verdaguer", Sant Jordi 100 (1977), p. 4-17; R. Pinyol, "Entorn de dues obres inacabades de Verdaguer: Jesús Amor i Cor de Jesús", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 135-156 (p. 135, 138-139, 147-148, 149-153); P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 292, 300).


Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/191