Manuscrit 2696


Manuscrit 2696

JACINT VERDAGUER. Lo somni de Sant Joan, galerades de la primera edició; amb esmenes autògrafes de Verdaguer.
[1881].18 f. ; 280 x 180 mm. Llibreta; enq. protecció tela BC.
Procedència: havia format part de la biblioteca verdagueriana d'Isidre Magriñà.
Bibl.: ed. per primera vegada dins Nacional Homenaje de las Ciencias, Letras y Artes Españolas ... 26 junio 1881. Tarragona, Barcelona: Impr. y Libr. Religiosa y Científica del heredero de D. Pablo Riera, 1882, p. 619-631; ed. augmentada i refosa dins J. Verdaguer, Lo somni de Sant Joan. Llegenda del Sagrat Cor de Jesús, Barcelona: Tipografia Catòlica, 1887.