Manuscrit 2606


Manuscrit 2606

JACINT VERDAGUER. Correspondència enviada a Cosme Vidal (pseudònim Josep Aladern). 1893-1898.


24 cartes.
1. F. 1, Sobre a Cosme Vidal.
2. F. 2, "A mos bescantadors", poema.
3. F. 3, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 17 de gener de 1893.
4. F. 4, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 3 de desembre de 1895.
5. F. 5, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal.
6. F. 6, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 24 de gener de 1896.
7. F. 7, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal.
8. F. 8, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal.
9. F. 9, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal.
10. F. 10, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal.
11. F. 11, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 18 de febrer de 1896.
12. F. 12, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 11 de març de 1896.
13. F. 13, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 9 de maig de 1896.
14. F. 14, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 14 de juny de 1896.
15. F. 15, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 29 de juliol de 1896.
16. F. 16, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 11 d'agost.
17. F. 17, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 26 de setembre de 1896.
18. F. 18, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal.
19. F. 19, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal.
20. F. 20, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. Barcelona, 13 de gener de 1897.
21. F. 21, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. Barcelona, 21 d'abril de 1897.
22. F. 22, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. Barcelona, 25 de maig de 1897.
23. F. 23, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal.
24. F. 24, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal.
25. F. 25, JACINT VERDAGUER. Carta a Cosme Vidal. 8 de desembre de 1898.
26. F. 26-27, PERE BOHIGAS. Carta a Rosalia Guilleumas, en què recomana l'adquisició de la correspondència precedent. Barcelona, 23 de setembre de 1975.
Fotocòpia.

25 f. ; diverses mesures. Ordenació de Pere Bohigas; enq. BC.
Procedència: havia pertangut a Pompeu Vidal i Moliné.
Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. VIII, carta 932; vol. IX, cartes 1165, 1176, 1190, 1193, 1194, 1197, 1201, 1203, 1205, 1207-1208, 1210; vol. X, cartes 1218, 1222, 1224, 1228, 1241, 1245, 1259, 1269, 1282, 1360.