Manuscrit 2697


Manuscrit 2697

Joan GUILLAMET TUÉBOLS. Búsqueda legendaria a través del poema "Canigó" de Mn. J. Verdaguer
1945.79 f. ; 280 x 210 mm. Text mecanografiat. Enq. BC.
Procedència: amb la dedicatòria autògrafa de l'autor a Bartomeu Sigalés. Havia format part de la biblioteca verdagueriana d'Isidre Magriñà.