Manuscrit 2433


Manuscrit 2433

JACINT VERDAGUER. Canigó, esborrany amb esmenes i cancel·lacions. [ante 1886].


Ms. 368 /5

120 f. ; diverses mesures. Enq. protecció pergamí BC.
Procedència: havia format part del ms. 368, comprat al llibreter Salvador Babra, núm 14
Bibl.: P. Bohigas, "Manuscrits de Canigó de Verdaguer", Estudis de Llengua i Literatura catalanes, II (1981) [=Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 2], p. 333-366.