Manuscrit 2428


Manuscrit 2428

Flors, notes de treball.


Ms. 2426